Trenčianský Štandard

Finančne a spoločensky podhodnotené povolanie. Učitelia dostali ceny za celoživotný prínos

Finančne a spoločensky podhodnotené povolanie. Učitelia dostali ceny za celoživotný prínos. Foto: web Handlová
Finančne a spoločensky podhodnotené povolanie. Učitelia dostali ceny za celoživotný prínos. Foto: web Handlová

HANDLOVÁ – Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo Združenie obcí Handlovskej doliny takmer 30 pedagógov.

Mesto Handlová v spolupráci so Združením obcí Handlovskej doliny a s Centrom voľného času si uctili povolanie učiteľov slávnostným udelením cien Vynikajúci pedagóg. Informovalo o tom mesto na svojej oficiálnej stránke.

Podľa Radoslava Iždinského, zástupcu primátorky mesta, je pre spoločnosť dôležité, aby náš školský systém pomáhal žiakom napredovať, naučil ich rozlišovať dôležité od menej dôležitého, poznať hodnotu tímovej práce a zároveň poznať samých seba.

„Nároky na učiteľov sú čoraz vyššie. Vo svete plnom informácií všetkého druhu sa musia neustále vzdelávať a držať krok s technologickým pokrokom. Dať pozor na nástrahy, ktoré táto doba prináša a popri tom riešiť to, čo sa generačne nemení – občasnú nechuť učiť sa či drobné rebélie. A pri tom všetkom mať na pamäti krehkosť dospievania. Nie je to vôbec ľahká práca, ale obrovský dar, ktorí učitelia odovzdávajú svojim žiakom,“ uviedol Iždinský v príhovore na slávnostnom udeľovaní ocenení.

Na podujatí sa zúčastnilo približne 320 učiteľov. „Združenie obcí Handlovskej doliny ocenilo 27 učiteľov,“ uviedli na stránke mesta.

V kategórii Vynikajúci pedagógovia si ocenenie odniesli:

Ján Beránek, ktorý pôsobí na základnej škole Mierové námestie od roku 2015. „Svojou húževnatosťou a hlavne zapálením pre šport a prácu s deťmi dosiahol mnoho úspechov v domácich aj v medzinárodných súťažiach. Každý rok organizuje letné kempy pre žiakov športových tried a záujemcov zo širokého okolia. Vďaka nemu sa žiaci školy stretávajú so známymi osobnosťami slovenského basketbalu,“ opísali učiteľa na stránke mesta.

Renáta Podlužanská učí matematiku a biológiu. „V školstve pracuje nepretržite 31 rokov. Svoje učiteľské skúsenosti rozvíjala a uplatňovala v ZŠ Dolný Badín, ZŠ Morovnianska cesta v ZŠ Chrenovec-Brusno aj v ZŠ Ráztočno. Od 1. septembra 1996 sa stala pevnou súčasťou kolektívu učiteľov v ZŠ Školská, Handlová. Pani učiteľka Podlužanská je pre žiakov aj kolegov osobnostným vzorom a patrí k najobľúbenejším členom zborovne školy,“ predstavili učiteľku.

Alexandra Pavlíková bola prvou asistentkou učiteľa v Handlovej. „Pomáha žiakom prekonávať bariéry, ktoré vyplývajú z ich zdravotného znevýhodnenia. Väčšinu odpracovaných rokov asistovala žiakom so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Jej práca je náročná, nakoľko žiaci s týmto stupňom mentálneho postihnutia majú často narušené komunikačné schopnosti. Alexandra Pavlíková však vždy porozumie, čo jej chcú povedať. Vycíti ich náladu a rozpoloženie. Deti ju rady vidia aj v školskom klube, v ktorom im pomáha v mimoškolskej činnosti. U detí je obľúbená pre jej priateľský, ale primerane náročný prístup,“ skonštatovali na webe.

Dáša Nemcová, zakladateľka tanečnej skupiny Dazya, ktorá vystúpila na slávnostnom oceňovaní, v skupine pôsobí ako hlavná trénerka, choreografka, tanečníčka a autorka choreografií s úspechmi s medzinárodným dosahom. Tancu sa venuje od svojich ôsmich rokov. Za sebou má jedenásťročnú prax ako trénerka. „Podieľa sa na profesionálnom raste tanečnej skupiny Dazya, ako aj na jej úspechoch a všetkých projektoch. Od roku 2017 pôsobí aj ako choreografka v SZUŠ Xoana v Prievidzi. Tancovala s hviezdami slovenskej populárnej hudby, v televíznych reláciách aj na rôznych podujatiach. Pravidelne získava nové skúsenosti na tanečných workshopoch so svetovými tanečnými lídrami a momentálne si vzdelanie rozširuje na tanečnom konzervatóriu. Deťom v Dazyi odovzdáva maximum. Okrem tanečných zručností sa u nej deti učia trpezlivosti, priebojnosti, vytrvalosti a zodpovednosti,“ uviedli na webe.

Ocenenie Top pedagóg

V kategórii Top pedagóg, v ktorej hlasovali samotní žiaci, dostali cenu títo učitelia:

  • Jozef Smorek, ZŠ Morovnianska cesta
  • Lesana Kmeťová, ZŠ Mierové námestie
  • Marta Drozdová, ZŠ Školská
  • Michaela Fontányová, ZŠ G. Drozda s MŠ Chrenovec- Brusno
  • Jana Garajová, ZŠ s MŠ Ráztočno

Top pedagógmi materských škôl sa stali:

  • Terézia Hanusová, MŠ SNP – EP ZŠ Morovnianska cesta
  • Monika Šedíková, MŠ SNP – EP Morovnianska cesta
  • Jarmila Dórová, MŠ SNP – EP Cintorínska
  • Alžbeta Tončková, MŠ SNP – EP SNP
  • Gabriela Königová, MŠ SNP – EP Dimitrovová

V kategórii stredných škôl titul Top pedagóg získala Jaroslava Račáková zo SOŠ Handlová.

Ocenenie za celoživotnú prácu a prínos pre rozvoj školstva, výchovy a vzdelávania získala

Zuzana Anjelová, ktorá odučila v Základnej umeleckej škole v Handlovej vyše 40 rokov. „Počas svojej aktívnej pedagogickej činnosti obetavo formovala žiakov, učila ich láske k hudbe a k umeniu. Spolu so svojimi žiakmi sa aktívne zapájala do verejných prezentácii školy, zúčastňovala sa kultúrnych akcií organizovaných mestom,“ napísali o nej.

Za celoživotnú prácu a prínos pre rozvoj školstva ocenili aj učiteľku matematiky a chémie, Zdenku Geschvantnerovú zo ZŠ Ráztočno.

„Počas tridsaťpäťročnej existencie deväťtriednej ZŠ v Ráztočne sa výraznou mierou zaslúžila o celkový chod školy, nakoľko pozná aj pozíciu učiteľa, aj pozíciu prevádzkového zamestnanca. Svoju prácu vykonáva s maximálnym osobným nasadením, svedomito a dôsledne. Spolupracovala s viacerými riaditeľmi školy, pedagogickými a prevádzkovými zamestnancami školy, ktorej súčasťou je aj materská škola, školský klub detí a školská jedáleň. Je dušou celého kolektívu, ústretová a ochotná vždy každému pomôcť,“ uviedli na stránke.

Ocenenie In memoriam

Dušan Botka pôsobil na SOŠ Handlová ako učiteľ matematiky, odborných strojárskych predmetov, a v posledných rokoch bol tiež veľkým prínosom aj pre odborný predmet aplikovaná matematika v elektrotechnike. Zároveň bol triednym učiteľom, ktorý vychoval množstvo mladých úspešných ľudí. „Zaslúžil sa o rozvoj mimoškolskej činnosti a to najmä vedením krúžkov a doučovania z matematiky. Organizoval lyžiarske výcviky a turistický krúžok. Svojou láskou k prírode a turistike motivoval nielen žiakov, ale aj kolegov. Bol výborným pedagógom, priateľom, človekom. Česť jeho pamiatke!“ zaspomínali na učiteľa.

Ďakovné listy

Predsedníčka Komisie vzdelávania a práce s deťmi a mládežou Danica Baranovičová na záver odovzdala ďakovné listy Alexandre Ličkovej, Daniele Šupinovej, Márii Kašovej, Zlatici Mikleovej, Martine Strmeňovej, Kataríne Santorisovej, Simone Mihlačinovej, Miroslave Šovčíkovej a Gabriele Konigovej.

Zdroj: web mesta Handlová

Mária Jakúbeková
Ďalšie články