Trenčianský Štandard

Hodina telocviku s majstrom sveta

Vladimír „Dracula” Moravčík, majster sveta v kategórii WMC v thajskom boxe. Foto: Branislav Račko/TASR

PRIEVIDZA – Šampión v kategórii WMC v thajskom boxe Vladimír „Dracula” Moravčík navštívil žiakov základnej školy v Prievidzi.

Školáci zo ZŠ Ulica S. Chalupku 14 si túto skúsenosť zaslúžili druhým miestom v súťaži škôl západného regiónu.

„Táto dvojhodinovka bola pre deti nádherným zážitkom, ktorého cieľom bolo propagovať všestranný pohybový rozvoj a zdokonaľovať základné motorické zručnosti,“ uviedol tréner športovej výchovy Marek Bulík.

Stretnutie sa konalo v rámci programu Tréneri v škole, ktorý vytvára v deťoch vzťah k pohybovej aktivite a základným návykom v jednotlivých športoch. Dôležitý princíp programu spočíva v tom, že dieťa netlačí do konkrétneho športu. Práve naopak, môže si vybrať taký, ktorý sa mu najviac páči. Veľký dôraz sa kladie aj na spoluprácu s učiteľmi a učiteľkami, ktorí sa do samotných hier a cvičení tiež zapájajú.

„Som presvedčený, že takéto hravé dynamické aktivity zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore aktívneho životného štýlu a propagácii fyzickej aktivity medzi deťmi,“ konštatoval Vladimír „Dracula” Moravčík, ktorý sa na podobných aktivitách s deťmi zúčastňuje pravidelne.

Denisa Hošková
Ďalšie články