Predplatné
Prihlásiť sa
Trenčianský Štandard

Je rozhodnuté: Schválili krajský rozpočet na budúci rok

tsk-avizo-rozpocet Schválili rozpočet na rok 2024. Ilustračná foto: TSK

TRENČÍN – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom pri celkových príjmoch aj výdavkoch vo výške 256,28 milióna eur. Rozpočet na pondelkovom zasadnutí schválili poslanci Zastupiteľstva TSK.


        

Podľa vedúcej finančného odboru Úradu TSK Renáty Ozimovej je bežný rozpočet prebytkový v objeme 5,83 milióna eur (príjmy 197,67 milióna eur, výdavky 191,84 milióna eur). Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške takmer 18,79 milióna eur (príjmy 40,66 milióna eur, výdavky 59,44 milióna eur).
        

Finančné operácie sú rozpočtované ako prebytkové vo výške 12,95 milióna eur (príjmové finančné operácie 17,95 milióna eur, výdavkové finančné operácie 4,99 milióna eur).


        

Prebytková bilancia finančných operácií spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu. Súčasťou príjmových finančných operácií je aj čerpanie druhej tranže úveru z Rozvojovej banky Rady Európy v objeme takmer 14,69 milióna eur.


        

„Bežné výdavky pokrývajúce základné samosprávne funkcie TSK a prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania sú rozpočtované v objeme 191,84 milióna eur. V porovnaní s minulým rokom to predstavuje nárast o 17,98 milióna eur. Zvýšený objem výdavkov zohľadňuje najmä valorizácia platových taríf zamestnancov, zvýšenie bežných výdavkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku dopravy, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia,“ doplnila Ozimová.

(tasr)