Trenčín očami mestského policajta: o doprave, dnešnej mládeži i vtipných historkách

Chcete byť mestským policajtom? Pripravte sa na náročné situácie, ale aj vtipné zážitky Chcete byť mestským policajtom? Vieme, ako vyzerá ich bežný deň. Foto: Trenčiansky Štandard

TRENČÍN – Mestskí policajti majú v Trenčíne plné ruky práce. Zaujímalo nás, ako vyzerá ich bežný deň, aké nástrahy na nich číhajú a s čím všetkým ľuďom pomohli. Nevynechali sme ani vtipný zážitok z praxe.

Na otázky Trenčianskeho Štandardu odpovedali náčelník mestskej polície Peter Sedláček a Zdenko Marousek, ktorý má na starosti styk s verejnosťou.

Náplň práce mestského policajta

Mnohí občania si myslia, že mestská polícia je tu na to, aby kontrolovala dopravné priestupky a parkovanie, ale v skutočnosti je toho oveľa viac. „Kontrola dodržiavania pravidiel bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, do ktorej patrí aj kontrola dodržiavania ‚regulácie parkovania‘ tvorí len časť našej práce,“ uviedol náčelník.

„Jednou z našich hlavných úloh je zabezpečovanie verejného poriadku a s tým súvisiaca ochrana životného prostredia, kontrola dodržiavania poriadku a čistoty v uliciach a verejne prístupných miestach, vrátane kontroly a preverovania založenia nelegálnych skládok, kedy musíme zistiť a riešiť pôvodcu skládky. To obnáša veľa administratívneho dokazovania,“ uviedol Zdenko Marousek.

Polícia rieši aj poškodený mobiliár na území mesta, teda lavičky, detské ihriská či zástavky MHD. Oznamuje aj nefunkčné verejné osvetlenie či semafory. Pri kontrolnej činnosti si všíma a oznamuje aj rôzne nebezpečné stromy a konáre, ktoré by mohli ohroziť zdravie alebo majetok občanov, podobne nahlasuje správcom miestnych komunikácií alebo útvaru mobility poškodenie dopravných značiek, výtlky či chýbajúce kanalizačné poklopy.

„Zároveň preverujeme od občanov množstvo hlásení v súvislosti s rušením nočného pokoja, riešime aj prípady budenia verejného pohoršenia a kontrolujeme dodržiavanie zákona o ochrane pred používaním alkoholických nápojov osobami maloletými a mladistvými. Kontrolujeme aj dodržiavanie zákona, ktorým sa upravujú podmienky držania psov. V nemalej miere sa zaoberáme uhynutými zvieratami, riešiť musíme aj nahlásenú uhynutú poľovnú zver,“ ozrejmil Marousek.

Mestská polícia je tiež nápomocná orgánom štátnej správy a súdom, pomáha doručovať písomnosti napríklad tým osobám, kde sa to nepodarí štátnej polícii. Ide najmä o zásielky pre ľudí bez domova, kde vedia vypomôcť, keďže s nimi pracujú na dennej báze.

„Je mnoho vlastností, ktoré by dobrý príslušník mestskej polície mal mať. Medzi základné patrí rozhodnosť, čestnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, ako aj zmysel pre spravodlivosť a v neposlednom rade empatia. Dôležité ale je, aby bol mestský policajt aj fyzicky a psychicky spôsobilý. Ďalšie zručnosti sa uchádzači o toto zamestnanie naučia v kurze odbornej spôsobilosti, ktorý musí každý záujemca absolvovať,“ menoval Sedláček.

Bežný deň

Mestskému policajtovi po príchode do práce vydá kolega výzbroj, výstroj a ostatný materiál potrebný na výkon služby. Všetko si, samozrejme, musí skontrolovať, lebo nevie, čo všetko bude pri výkone služby počas dňa potrebovať. Každé ráno o 7:15 odchádza na vybrané priechody pre chodcov k základným školám, kde zabezpečuje bezpečný prechod detí cez cestu do škôl.

„Deň sa teda začína starostlivosťou o bezpečnosť detí a ďalších účastníkov cestnej premávky. Potom nasleduje rozdelenie hliadok na jednotlivé činnosti a naplánovanie práce počas celej služby. Určia sa priority na daný deň. Služby sú variabilné. Inak to vyzerá cez pracovný deň, inak cez víkend a inak počas nočnej služby. Jeden deň tu máme protest, ďalší deň hokej, ďalší zasa niečo iné,“ vysvetlil Marousek.

„Každý deň nám občania nahlasujú množstvo nových požiadaviek, ktorých riešenie musíme zakomponovať do výkonu služby,“ doplnil kolegu náčelník Sedláček. „Často sa stáva, že musíme operatívne zmeniť celý naplánovaný výkon služby. Ľudia totiž nevolajú na mestskú políciu len preto, aby nahlásili priestupky. Niekedy žiadajú o pomoc, inokedy potrebujú nejakú informáciu,“ uzavrel.

Práca mestského policajta je pestrá. Nad vtipným zážitkom preto nemusia dlho rozmýšľať.

„Volal nám nespokojný občan, že v noci húka sova a on nemôže spať,“ povedal Sedláček s dovetkom, že ľudia volajú na linku 159 s pestrou škálou problémov. „Občan, ktorý nahlásil v nočnom čase 1:30, že je na svojom balkóne, kde momentálne fajčí a vidí nad Trenčínom, ako prelietavajú lietadlá a na Trenčín padá smog. Pýtal sa, čo s tým Mestská polícia bude robiť,“ menoval ďalšiu vtipnú skúsenosť.

Práca s ľuďmi bez domova je samostatnou kapitolou

Mestská polícia okrem iného zabezpečujete aj sociálnu terénnu prácu s ľuďmi bez domova. Čo všetko to obnáša?

„Náš kolega vykonáva terénnu sociálnu prácu. Ľudia bez domova ho akceptujú, je každý deň v teréne. Pohybuje sa v priestoroch, kde sa takýto ľudia zdržiavajú. Pozná ich osobne a snaží sa im pomáhať. Často jeho miestnu znalosť ‚využijú‘ aj príslušníci Policajného zboru (PZ) SR, keď je potreba doručiť občanovi bez domova nejakú písomnosť do vlastných rúk. Náš terénny sociálny pracovník má prehľad, kde sa zväčša títo ľudia nachádzajú,“ ozrejmil náčelník.

Zvlášť v zime mestská polícia vysiela hliadky, ktoré monitorujú miesta, kde sa ľudia bez domova zväčša zdržiavajú. Snažia sa im vysvetliť, že majú možnosť využiť útulok alebo denné centrum, kde sa môžu zohriať a prečkať nepriaznivé poveternostné podmienky. Hliadky mestskej polície tiež monitorujú lavičky a verejné priestranstvo a oslovujú ľudí bez domova s otázkou, či nepotrebujú pomoc alebo privolanie lekárskej pomoci.

„Pomáhame im s vybavením občianskeho preukazu alebo vybavením sociálnej dávky a v mnohých prípadoch aj so zabezpečením ubytovania. Ale máme tu aj neprispôsobivých občanov, ktorí nechcú žiadnu pomoc, chcú byť vonku na ulici, často pod vplyvom alkoholu. Keď niekto nechce, aby ste mu pomohli, tak mu neviete pomôcť,“ vyjadril sa Sedláček.

Dá sa povedať, že hlavná náplň policajnej činnosti je v tomto prípade poradenská. „Ľudí, ktorí prebývajú na ulici, nie je až tak veľa, ale tieto počty sa, samozrejme, stále menia. Je tu aj skupina neprispôsobivých občanov, ktorí majú zázemie a na ulici sa zdržia týždeň-dva, lebo im to tak vyhovuje, ale po nejakom čase sa zase dokážu ubytovať na rôznych miestach. Väčšinou ide o ľudí závislých od alkoholu a iných látok,“ skonštatoval Marousek

Dodal, že obyvatelia mesta by mali vedieť, že časť ľudí bez domova nechce a nemieni meniť svoj spôsob života, dokonca nemá záujem využívať rôzne sociálne služby, ktoré tu pre nich sú.

Mnohým Trenčanom prekáža, keď vidia osobu bez domova, ako sa potuluje a povaľuje na verejnom priestranstve. „Vidia takúto osobu raz, dvakrát, a už sa pýtajú, kde je mestská polícia a prečo s tým mesto nič nerobí,“ uviedol náčelník.

Opak je však pravdou. Mesto aj mestská polícia podľa jeho slov vynakladajú nemalé úsilie a finančné prostriedky, aby sa život takýchto ľudí zlepšil, žiaľ, narážajú na vyššie zmienený problém – ak niekto pomoc odmieta, nevedia mu ju poskytnúť. „K osobám bez domova vysielame hliadku aj niekoľkokrát za deň a sú prípady, že hliadka privolá k takejto osobe aj sanitku viackrát za deň,“ uzavrel.

„Sú prípady, že osoby bez domova sú pomočené, sedia vo vlastných výkaloch a lekár po zhodnotení ich zdravotného stavu rozhodne, že nie je potrebný prevoz do nemocnice. Ale poznáme aj prípady, kedy si neprispôsobivý občan zavolá záchranku sám len preto, lebo chce ísť do tepla,“ doplnil Sedláček na ilustráciu viacerých aspektov problému. Ten je rozsiahlejší, ako sa mnohí domnievajú.

Je Trenčín bezpečné mesto?

Mestskí policajti vykonávajú v súčinnosti so štátnou políciou, ale aj finančnou správou kontroly dodržiavania zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami. Zmenila sa doba za uplynulých 15 rokov?

„Je dosť detí, ktoré sa pohybujú v meste pod vplyvom alkoholu a sú aj také, ktoré ‚nafúkajú‘ nad jedno promile a nemajú ani pätnásť rokov,“ spresnil Sedláček. Štatistikami nedisponujú, ale majú pocit, že dnes je viac detí a mládeže pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok ako pred 15 rokmi.

Trenčín však stále považujú za bezpečné mesto. „Máme tu prvoligový futbal, hokej, festivaly, koncerty, rôzne kluby. Je tu živo, ale robíme všetko pre to, aby naše mesto bolo čo najbezpečnejšie,“ skonštatoval Marousek.

„Sme tu v prvom rade pre vás, občanov, obyvateľov mesta, pre vašu bezpečnosť. Ak sa na nás obrátite, radi vám aj z hľadiska našich kompetencií pomôžeme. Prosím, neberte nás ako tých, ktorí sú tu len preto, aby udeľovali sankcie za dopravné priestupky. Máme širokú škálu riešenia priestupkov a to hlavne vo verejnom poriadku. Samozrejme, policajt vždy zvažuje, ako priestupok vyrieši. Berie pritom na zreteľ všetky okolnosti a závažnosť priestupku. V prípade dopravných priestupkov sankcie prichádzajú oprávnene, väčšinou, až keď niekto priestupok zopakuje,“ vyjadril sa Marousek.

Cieľom mestských policajtov je naučiť občanov, aby dodržiavali zákony a rešpektovali pravidlá.


Ďalšie články