Trenčianský Štandard

Mesto vypočulo sťažnosť

Zrekonštruovali zanedbanú autobusovú zástavku. Foto: FIlip Vonšák.

TRENČÍN, NOVÁ DUBNICA – Na to, aby verejné priestory mohli slúžiť všetkým, musia spĺňať mnoho podmienok. Okrem funkčných a bezpečnostných aj tie estetické. Náš čitateľ z Dubnice nad Váhom ale upozornil na isté nedostatky.

„Kedy bude nová zastávka, prosím? Jazdia okolo aj medzinárodné autobusy a cudzinci. Je to tam na hanbu sveta už dlhodobo. Občanov nezaujíma, či je to na mestskom pozemku alebo súkromnom. Chcú novú modernú zastávku na úrovni 21. storočia,” sťažuje sa pán Peter Hanžl.

V e-mailovej správe zaslanej do našej redakcie narážal na vzhľad autobusovej zastávky na Železničnej ulici v Trenčíne. Prístrešok s chýbajúcimi výplňami a zanedbaným okolím totiž objektívne a očividne kričal po nutnej rekonštrukcii. Takýto stav verejných priestorov neprospieva okoliu, stráca svoju funkčnosť a, v neposlednom rade, odrádza ľudí od intenzívnejšieho využívania verejnej dopravy.

Obyvatelia sa vo verejnom priestore predsa potrebujú cítiť dôstojne. A keďže sa nároky a potreby spoločnosti neustále menia, znamenajú výzvu aj pre rozvoj mesta. Kontaktovali sme preto kompetentných, aby sa k sťažnosti čitateľa vyjadrili. 

„Keďže rokovanie v tejto veci s Trenčianskym samosprávnym krajom, nielen o tejto, ale o ďalších troch zastávkach, sa uskutoční až na začiatku februára, dovtedy je predčasné vyjadrovať sa,” uviedla pre Terajšok Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ Trenčín. 

Napriek tomu, že odpoveď zo strany radnice neobsahovala žiadne konkrétne riešenie, k úprave autobusovej zastávky na Železničnej ulici v Trenčíne predsa len došlo. 

V súčasnosti sú všetky nefunkčné časti prístrešku nahradené novými a upravený je tiež okolitý priestor zastávky, ktorá tak opäť pôsobí esteticky a bezpečne. Samospráve sa teda v krátkom čase podarilo pružne odstrániť dlhodobý problém. Je pritom nespochybniteľné, že udržiavané verejné priestory zvyšujú atraktivitu mesta. 

Fotografie pôvodného a aktuálneho stavu objektu si môžete pozrieť v galérii.

Problém aj v Novej Dubnici

Na obdobný problém poukázal pán Hanžl aj v meste Nová Dubnica. Autobusová zastávka na ulici Trenčianska v smere na Trenčiansku Teplú totiž, rovnako ako tá v Trenčíne, nespĺňa estetické kvality. A ani tie funkčné, ak zoberieme do úvahy predpoklad nepriaznivého počasie so silným vetrom alebo dažďom, pred ktorým by mala zastávka cestujúcich, najmä tých najzraniteľnejších ako sú deti a starší ľudia, ochrániť (fotografia v galérii).

Na riešenie sme sa spýtali priamo vedenia mesta, ktoré plánovalo sporný objekt zrekonštruovať už v prvej polovici minulého roka. Projekt však pozastavili.

„Mala to byť rozsiahlejšia rekonštrukcia, pretože dnes stojace autobusy na zastávke pri vystupovaní a nastupovaní občanov tvoria prekážku v jazdnom pruhu. To sa malo zmeniť. Predpokladané náklady na rekonštrukciu predstavovali približne 20-tisíc eur. Skutočnosť je taká, že rekonštrukcia bola odložená. Dôvod, prečo sa tak stalo, je jednoduchý. V roku 2022 boli pred dokončením dve veľké investičné akcie, konkrétne kompletná oprava bývalého kina Panorex, dnes Kultúrne centrum Panorex a výstavby Zariadenia pre seniorov. Určite občania postrehli, že v roku 2022 došlo k obrovskému zvyšovania cien palív, tovarov a služieb, nehovoriac o stavebných materiáloch. Z dôvodu, že našou prioritou bolo dokončiť vyššie menované stavby, sme niektoré rekonštrukcie a menšie investičné akcie pozastavili a finančné prostriedky presunuli na ich dokončenie,” vysvetlil pre Terajšok Pavol Pažítka, zástupca primátora mesta Nová Dubnica.

Či sa im podarí uskutočniť rekonštrukciu v roku 2023, zástupca primátora s určitosťou povedať nevedel. Dôvodom sú viaceré skutočnosti.

„Pri rastúcich cenách energií, inflácii, ale aj prijatí vládneho rodinného balíčka, ktorý mestám znižuje príjmy, prenesení nových kompetencií na samosprávu bez adekvátneho finančného krytia a tiež pri zvyšovaní miezd zamestnancov, ktorí sú napojení na rozpočet mesta, je veľmi náročné nájsť finančné prostriedky na investičné akcie. Ak štát zmení postoj voči samosprávam a bude kompenzovať vyššie opísané skutočnosti, o to ľahšie a jednoduchšie bude pre mestá a obce investovať do opráv svojho majetku,” dodal Pažítka. 

Denisa Hošková
Ďalšie články