Malá obec chce za 2,93 milióna eur postaviť zariadenie pre seniorov

seniori Ilustračné foto: Pixabay

TRENČIANSKE BOHUSLAVICE – Obec Trenčianske Bohuslavice v okrese Nové Mesto nad Váhom chce postaviť vlastné zariadenie opatrovateľskej služby. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

„Predmetom zákazky je vybudovanie objektu Zariadenia opatrovateľskej služby pre obec Trenčianske Bohuslavice v katastrálnom území obce Trenčianske Bohuslavice. Budova bude slúžiť ako zariadenie poskytujúce sociálne služby pre seniorov,“ informovala obec vo vestníku.


        
Celkové predpokladané náklady na vybudovanie zariadenia sú 2,93 milióna eur. Zákazku majú financovať aj prostredníctvom eurofondov. Lehota na predkladanie ponúk je do 29. februára.

(tasr)


Ďalšie články