Video: Kamenný svedok dejín láka turistov aj zamilované páry. Na ten výhľad nezabudnete

Dominika Andreánska a Peter Andreánsky 2400 x 1260 Kamenný svedok dejín si úpenlivo stráži svoj príbeh. Čo skrýva kopec a zvyšky múrov? Zľava: Dominika a Peter Andreánsky. Foto: Stanislav Vavro

PODHRADIE – Na kúzelné miesto stredovekej ruiny hrad Sivý kameň nás zaviedla skúsená archeologička Dominika Andreánska, ktorá nám počas komentovanej prehliadky priblížila zaujímavosti z jeho tajomnej histórie.

Podľa slov archeologičky hrad Sivý Kameň vyrástol na ľavom brehu rieky Nitra v polovici 14. storočia, v priebehu rokov 1344 až 1352.

„Aj keď sme teraz na okraji Trenčianskeho kraja, tak je zaujímavé, že v čase svojej existencie bol tento hrad centrom samostatného kráľovského panstva, ktoré siahalo v podstate od Podhradia, Sebedražia a oboch Lehôt (Lehota pod Vtáčnikom, Rudnianska Lehota), ktoré máme na dohľad, až niekde po Partizánske, kde sa hranica rozprestierala na úrovni Radobice a Veľkého poľa,“ uviedla Andreánska pri prvej zastávke pod obrannou vežou, ktorá je veľkým lákadlom pre návštevníkov.

https://youtu.be/qdDrOgHCk5Q
Videoreportáž: Kamenný svedok dejín Hrad Sivý Kameň si úpenlivo stráži svoj príbeh. Zdroj: Stanislav Vavro

Od roku 2013 je hrad Sivý Kameň ako národná kultúrna pamiatka predmetom postupnej pamiatkovej obnovy a konzervácie.

Podľa slov archeologičky z iniciatívy obce Podhradie, ktorú neskôr prebralo občianske združenie Časovrat, sa tu pravidelne každoročne konajú pamiatkové výskumy a následná obnova odkrytých zvyškov. Takýmto spôsobom sa podarilo členom združenia a zanieteným ľuďom obnoviť aj obrannú vežu.

„V súčasnosti máme archeologickým výskumom odkrytú bránu do prvého predhradia, ktorá je v spomienkach mnohých nielen teda Podhradčanov, ale aj ľudí z okolitých obcí, pretože k jej zrúteniu došlo až v druhej polovici 80. rokov,“ informovala predsedníčka združenia.

„My by sme chceli jej postupnou konzerváciou a rekonštrukciou naozaj prinavrátiť ten stav, aby každý, kto sem príde, mal pocit, že naozaj prekonáva nielen priestor z jednej časti hradu do druhej, ale naozaj možno aj ten čas,“ pokračovala Andreánska.

Pamiatková obnova hradu Sivý Kameň je od počiatku realizovaná z príspevkov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Trenčianskeho samosprávneho kraja.

„V súčasnosti budeme veľmi radi, keď sa súčasťou príbehu tohto hradu stanú aj ostatní podporovatelia prostredníctvom kampane – Budúcnosť Sivého Hradu je ružová. Ak sa chcete stať jej súčasťou, môžete aj vy svojimi dvoma percentami z odvedených daní prispieť na jeho záchranu,“ doplnila archeologička. 

Stredoveká ruina je podľa nej lákadlom aj pre zamilované dvojice. „Máme tu nádherný západ slnka a úplne zadarmo. Určite si ho príďte k nám užiť,“ povedala s úsmevom na tvári aktivistka.

Na záver nezabudla spomenúť, že Podhradie láka aj svojou nádhernou okolitou prírodou, s možnosťou aktívnej turistiky a relaxu. „Sú tu prírodné pamiatky Krivá skala (742 m n. m.) a Jančeková skala (842 metrov vysoký kopec), ktorá je naozaj na dohľad od Sivého kameňa a myslím si, že ten pokoj, ktorý tu panuje, nenájdete na mnohých miestach Prievidzského okresu a kraja,“ informovala Andreánska.

Na záver dodala, že rozmanitá činnosť Časovratu sa zameriava aj na organizáciu lákavých kultúrno-spoločenských podujatí.

„Už tradične sú to Európske dni archeológie, ktoré prebiehajú v júni. Minulý rok sme sa po prvý raz stali súčasťou aj celoslovenského podujatia Noc hradov a zrúcanín, ktorá sa pravidelne realizuje v auguste a myslím, že sme tu prežili veľmi krásne spoločné chvíle,“ informovala organizátorka.


Ďalšie články