Na najväčšom sídlisku v Prievidzi pribudne rekordných takmer 140 parkovacích miest

nove plochy Najväčšia investícia v budovaní plôch prinesie v Prievidzi rekordných 138 státí. Foto: Stanislav Vavro

PRIEVIDZA – Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky – Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa.

Zhotoviteľom nových parkovacích miest sa stala spoločnosť STRABAG, s. r. o., s ktorou mesto v týchto dňoch podpisuje zmluvu. Stavebné práce by sa mali začať v horizonte jedného mesiaca. Informovala o tom primátorka Prievidze Katarína Macháčková.

Predmetom zmluvy sú stavebné práce súvisiace s vybudovaním parkovacích plôch, prístupovej miestnej obslužnej komunikácie, prepájacích chodníkov a s úpravou existujúceho chodníka na bezbariérový prístup.

Súčasťou projektu je vybudovanie dažďovej kanalizácie, retenčnej nádrže, verejného osvetlenia, elektrickej prípojky k prečerpávajúcej (retenčnej) nádrži, s realizáciou ochrany existujúcich VN káblov, slaboprúdových rozvodov a existujúceho STL plynovodu a s prácami súvisiacimi so sadovými úpravami.

„Vďaka pokračovaniu budovania spevnených plôch na Ul. M. Rázusa pribudne v lokalite 134 klasických státí a 4 státia pre imobilných, čo výrazne zlepší obyvateľom Zapotôčiek situáciu s parkovaním v tejto lokalite,“ neskrýva radosť Katarína Macháčková.

Dielo v celkovej hodnote približne 711 000 eur by malo byť zrealizované do piatich mesiacov od odovzdania staveniska, teda do konca leta.

(Zdroj: Mesto Prievidza)


Ďalšie články