Do neba odišiel kňaz, ktorý sa staral o väzňov

parte_smutok_pohreb_sustrast FOTO: pixabay

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU – Smútok a žiaľ. Tak to prežíva rodina, ale aj veriaci v Bánovciach nad Bebravou nad stratou milovaného kňaza a dekana, ktorý svoj život zasvätil službe Bohu a ľuďom. Vždy si ho budú pamätať pre jeho láskavosť, múdrosť a obetavosť.

V duchu kresťanskej nádeje a s prosbou o modlitbu oznamuje Biskupský úrad v Nitre, že dekan Ján Minárik zaopatrený sviatosťami odovzdal svoj život Stvoriteľovi dňa 23. februára 2024 v 69. roku života a v 39. roku kňazstva.

Ján Minárik sa narodil 10. júna 1955 v Bánovciach nad Bebravou. Za kňaza bol vysvätený 16. júna 1985 v Banskej Bystrici. Pôsobil ako kaplán v Novej Bani (1985), ako správca farnosti v Uľanke (1988), ako farár v Slovenskej Ľupči (1990), farár v Badíne, kde pôsobil zároveň ako vicerektor Kňazského seminára sv. Františka Xaverského (1994). Neskôr bol farárom dekanom v Žiari nad Hronom (1996). Od októbra 2004 pôsobil ako väzenský kaplán v Trenčíne.

Svätá omša a pohrebné obrady sa budú konať v piatok 1. marca 2024 o 10:00 na cintoríne v Horných Našticiach, farnosť Bánovce nad Bebravou.


Ďalšie články