V noci si pospíme o hodinu menej, na Veľkonočnú nedeľu začne platiť letný čas

letný čas V noci si posunieme čas z 2:00 na 3:00 h. Foto: Ľubomír Chochula

SLOVENSKO – V nedeľu 31. marca začne na Slovensku platiť letný čas. V noci zo soboty na nedeľu o 2.00 h stredoeurópskeho času (SEČ) sa hodinky posunú o hodinu dopredu na 3.00 h stredoeurópskeho letného času (SELČ). Noc tak bude o hodinu kratšia.

História letného času siaha do obdobia prvej svetovej vojny, keď ho pokusne zaviedli niektoré krajiny, napríklad Švédsko, Nemecko a Rakúsko-Uhorsko. V novodobej histórii ho začali uplatňovať Taliansko od roku 1966, Grécko (1971), Španielsko (1974) a Francúzsko (1976). V rokoch 1976 až 1981 sa dohodlo na používaní letného času desať členských štátov vtedajšieho Európskeho spoločenstva. Československo zaviedlo letný čas v roku 1979.

Od letného času sa pôvodne očakávali energetické úspory, postupne sa však ako najdôležitejšie ukázalo efektívne využívanie denného svetla.

Na základe verejného prieskumu navrhla Európska komisia, aby sa sezónna zmena času uskutočnila naposledy v roku 2021. Európsky parlament návrh schválil 29. marca 2019 s tým, že sa európske štáty dohodnú, ktoré časové pásmo si nechajú celoročne. Diskusia o tejto téme sa však presunula na neskôr vzhľadom na problémy ako brexit, pandémia COVID-19 či vojna na Ukrajine.

Tento rok bude stredoeurópsky letný čas platiť do 27. októbra, keď sa hodinky posunú z 3.00 SELČ naspäť na 2.00 SEČ.

Zdroj: TASR


Ďalšie články