Trenčianský Štandard

Štátna jazyková skúška v Trenčíne

Štátna jazyková skúška v Trenčíne. Foto: Unsplash

TRENČÍN (TASR/Terajšok) – Jazyková škola na Ulici 1. mája v Trenčíne môže vykonávať všetky druhy jazykových skúšok.

Rozhodlo o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) na svojom januárovom zasadnutí schválilo dodatok zriaďovateľskej listiny školy.

Ako informoval predseda TSK Jaroslav Baška, Jazyková škola Trenčín je jedinou jazykovou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

„Po zmene zákona a rôznych vyhlášok zo strany ministerstva školstva muselo prísť k úprave zriaďovacej listiny. Škola bude môcť na základe dodatku vykonávať všetky druhy štátnych jazykových skúšok – základnú, odbornú, všeobecnú a špeciálnu,“ doplnil Baška.

Jazyková škola Trenčín okrem štátnych jazykových skúšok poskytuje jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch, organizuje vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravuje na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť.

Lukáš Dedík
Ďalšie články