Bojnice budú modernejšie. Zrekonštruujú aj časť Hurbanovho námestia

titulna hurbanovo namestie Bojnická samospráva sa púšťa do rekonštrukcie časti Hurbanovho námestia. Foto: Stanislav Vavro

BOJNICE – Bojnická samospráva sa púšťa do rekonštrukcie južnej strany Hurbanovho námestia. Pozrite sa, čo všetko v meste pribudne.

Mesto dostalo koncom minulého roka po výjazdovom rokovaní vlády dotáciu z programu P3 – Dotácia na rozvoj regiónov, ktorej poskytovateľom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky, s účelom určeným na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Samospráva sa rozhodla použiť túto dotáciu na realizáciu investičnej akcie Rekonštrukcia Hurbanovho námestia – chodníky + verejné osvetlenie. Po výbere dodávateľa prác na rekonštrukciu chodníkov a verejného osvetlenia dôjde po zrealizovanej nutnej vodárenskej infraštruktúre k samotnej realizácii.

„Realizácia celého projektu je naplánovaná na štyri etapy. V prvej etape plánujeme zrekonštruovať chodníky a verejné osvetlenie na základe uzavretej zmluvy uzavretej zo dňa 3. mája,“ informovala vedúca Oddelenia regionálneho rozvoja a životného prostredia Michala Krčová.

Doplnila, že na celkový rozsah prác získalo mesto dotáciu z ministerstva financií 201 200 eur a dodávateľ odovzdá dielo do konca júna. Radnica mu zaplatí celkovo 212 643,95 eura.

V ďalšej etape, ktorá bude financovaná len z rozpočtu mesta, je podľa nej naplánovaná rekonštrukcia a skrášlenie priestorov okolo kostola.

Mesto Bojnice je oprávneným žiadateľom v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka.

V rámci výziev, o ktoré má mesto záujem, sa uchádzajú 2 projekty. Prvý je zameraný na Rekonštrukciu cesty a chodníka v meste Bojnice – Zámok a okolie a druhý na Bezpečnostné prvky v meste Bojnice – vybudovanie kamerového systému. Aktuálne mesto dáva vypracovať projektovú dokumentáciu pre podanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci MAS Magura – Strážov.

„Kamerový systém by sa nemal týkať len samotného námestia, ale celého mesta,“ vysvetlila vedúca odboru. Projekt má rozpočet 48-tisíc eur zahŕňa nákup stacionárnych a otočných kamier, ktoré následne namontujú na stĺpy verejného osvetlenia a budovy.

„Na rekonštrukciu cesty a chodníka (druhý projekt) na ulici Zámok a okolie bude naše mesto od MAS Magura – Strážov požadovať 60 900 eur,“ vysvetlila Michaela Krčová. Zámerom je výmena asfaltového krytu na komunikácii a rekonštrukcia chodníka.

„K dátumu 10. mája nám bola poskytnutá informácia, že konateľ spoločnosti zomrel, a preto prebiehajú zo strany právneho zástupcu spoločnosti a právneho zástupcu mesta Bojnice neodkladné právne úkony, aby nebola ohrozená realizácia projektu, z tohto dôvodu nie je možné poskytnúť bližšie informácie ohľadom začatia realizácie rekonštrukcie Hurbanovho námestia,“ podotkla na záver.

Bojnická samospráva sa púšťa do rekonštrukcie časti Hurbanovho námestia. Foto: Stanislav Vavro
Bojnická samospráva sa púšťa do rekonštrukcie časti Hurbanovho námestia. Foto: Stanislav Vavro
Bojnická samospráva sa púšťa do rekonštrukcie časti Hurbanovho námestia. Foto: Stanislav Vavro

Ďalšie články