Trenčín má nové partnerské mesto. Veľmi si to vážim, vyhlásil Richard Rybníček

Český Krumlov je novým partnerským mestom Trenčína. Český Krumlov je novým partnerským mestom Trenčína. Foto: Richard Rybníček/Facebook

TRENČÍN – Primátor mesta Richard Rybníček má radosť. Dnes totiž uzavrel významnú dohodu so starostom Českého Krumlova.

„Mám radosť z toho, že som dnes dohodol s pánom starostom Českého Krumlova Alexandrom Nográdym a 1. vicestarostom Daliborom Uhlířom Zmluvu o partnerstve a spolupráci medzi našimi mestami. Na júnových zasadnutiach našich zastupiteľstiev ju predložíme pánom poslancom a poslankyniam na schválenie,“ uviedol Richard Rybníček na svojom facebookovom profile.

Podľa Rybníčkovych slov je skvelé, že Český Krumlov, ktorý je zapísaný v zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, sa stane novým partnerským mestom Trenčína.

„Okrem výmeny v kultúrnej a spoločenskej oblasti budeme spolupracovať aj pri projekte Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026, ako aj na úrovni spolupráce v oblasti čerpania eurofondov, či zveľaďovania historických pamiatok, verejných priestorov a rozvoja cestovného ruchu. Sme prvým mestom na Slovensku, s ktorým bude mať Český Krumlov uzavretú zmluvu o partnerstve. Veľmi si to vážim,“ skonštatoval.

Primátor je presvedčený, že si ako historické mestá máme čo ponúknuť a vzájomne sa obohacovať. „Už teraz začína spolupráca s Kultúrnym inštitútom Trenčín, ktorý na stretnutí zastupoval vedúci oddelenia inklúzie a participácie Stano Krajči. TRENČÍN napreduje. Mám radosť,“ uzavrel Rybníček.

Český Krumlov má svoje čaro. Foto: Richard Rybníček/Facebook
Český Krumlov, partnerské mesto Trenčína. Foto: Richard Rybníček/Facebook

Ďalšie články