Trenčania sa majú na čo tešiť. Mesto začalo s revitalizáciou pešej zóny

Trenčania sa majú na čo tešiť. Mesto začalo s revitalizáciou pešej zóny Vizualizácia zrekonštruovanej pešej zóny v Trenčíne. Zdroj: Mesto Trenčín

TRENČÍN – Verejný priestor na uliciach Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova dostane úplne novú tvár. Pešia zóna v centre mesta ponúkne mnoho nových a moderných prvkov, viac zelene a pestré možnosti jej využitia. Práce sa začali v stredu 23. mája.

Zaujímavosťou je, že ide o realizáciu prvého europrojektu na Slovensku v novom programovacom období v rámci integrovaných územných investícií. Mesto získalo nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko vo výške 8,5 milióna eur. Autorom víťazného návrhu urbanisticko – architektonicko – krajinárskej projektovej súťaže sa ešte v roku 2019 stal Ateliér Art.

„Je na veľmi vysokej kvalitatívnej úrovni, je precízny, harmonický a jemný. Je z toho návrhu cítiť, že členom autorského tímu je Tomáš Hanáček, Trenčan, ktorý ten priestor veľmi dobre pozná a tiež je tu cítiť prítomnosť ženy – architektky. Víťaznému tímu patrí obrovská vďaka, podľa mňa perfektne pochopili zadanie,“ uviedol vtedy hlavný architekt mesta Martin Beďatš.

O revitalizáciu pešej zóny sa postará spoločnosť Strabag, ktorá vzišla z verejného obstarávania. V minulosti postavila nový cestný most. „Všetky práce sú zazmluvnené v celkovej hodnote necelých 8 miliónov eur, ich trvanie je stanovené na maximálne 22 mesiacov,“ uviedlo mesto.

Čo všetko zrekonštruujú?

Pri stavebných prácach pôjde najmä o rekonštrukcie povrchov, nový mobiliár, novú zeleň a vegetačné ostrovy, vodozádržné opatrenia v celej pešej zóne, rekonštrukciu priestoru bývalej „jamy”, nové detské ihrisko, fontánu prístupnú pre verejnosť a deti, autobusovú zastávku Braneckého.

Presunú tiež súsošie Štúrovcov pred vchod do Okresného úradu na Štúrovom námestí, osadia novú vlajkoslávu pred Posádkovým klubom (bývalá ODA), zachovajú studňu, zrekonštruujú siete.

„V priestore revitalizovanej pešej zóny je navrhnutá výsadba vyše 50 stromov, pribudnú tu aj okrasné kry i množstvo trvaliek a cibuľovín. Pri Posádkovom klube bude vytvorený parčík so 16 stromami a napríklad pozdĺž Hviezdoslavovej ulice zase elegantné stromoradie,“ skonštatovala radnica.

Zhotoviteľ začal strhávaním pôvodného asfaltu, postupovať má od Gastrocentra smerom k Braneckého ulici. V najbližších mesiacoch sa má venovať najmä inžinierskym sieťam. Zabezpečí pripojenie drobnej architektúry na pitnú vodu, prekládky STL plynu, nové rozvody pre kamery a wifi, rozvody k novému verejnému osvetleniu. Postupovať sa bude vždy v kratších úsekoch.

Prístup do prevádzok bude naďalej umožnený a pohyb chodcov zachovaný, aj keď s obmedzeniami treba počítať.

„Aktuálne ešte nie sú známe výsledky georadarového merania, no je isté, že podobne ako pri rekonštrukcii Mierového námestia sa ani táto investičná akcia nevyhne archeologickému prieskumu,“ uzavrelo mesto.

Vizualizácia budúcej pešej zóny v Trenčíne. Zdroj: Mesto Trenčín
Práce sú v plnom prúde. Foto: Mesto Trenčín
Zhotoviteľ začal strhávaním pôvodného asfaltu. Foto: Mesto Trenčín

Ďalšie články