Zo starej sýpky vytvorili moderné miesto. Prvé ekocentrum v kraji otvorilo svoje brány

Zo starej sýpky vytvorili moderné miesto. Prvé ekocentrum v kraji otvorilo svoje brány Zo starej sýpky vytvorili moderné miesto. Foto: TSK

MORAVSKÉ LIESKOVÉ – Neďaleko Nového Mesta nad Váhom, na okraji obce Moravské Lieskové, pretvorili nadšenci budovu starej sýpky na priestor pre ekológiu, vzdelávanie, komunitné a kultúrne aktivity.

Pokochať sa prechádzkou v certifikovanej Ukážkovej prírodnej záhrade, pozrieť si interaktívne detské výstavy z medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana, naučiť sa niečo nové o ochrane našich záhrad i verejného priestoru z originálov Marianny Ambrusovej či občerstviť sa v kaviarni s lokálnou a sezónnou ponukou.

To všetko je možné v zatiaľ jedinom a zároveň bezbariérovom ekocentre v Trenčianskom kraji – E.K.O. centrum ŽiTo. V minulosti sa tu konali semináre pre učiteľov aj verejnosť, ktoré župa podporila z grantovej schémy Zelené oči.

Vďaka podpore zo Zelených očí vznikli v roku 2022 pracovné listy aj pomôcky pre vzdelávacie programy, vybudovaný bol aj ukážkový terapeuticko-senzorický záhon v múriku určený pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

„V roku 2023 sme združeniu poskytli grant vo výške takmer 10-tisíc eur určený na realizáciu vzdelávacích programov pre žiakov, študentov a verejnosť Trenčianskeho kraja,“ vysvetlila Andrea Molnárová, vedúca odd. životného prostredia a územného plánovania Úradu TSK.

Ekocentrum nájdete v areáli poľnohospodárskeho družstva v Moravskom Lieskovom. Pre verejnosť je otvorené zatiaľ každý štvrtok a piatok od 10:00 do 18:00.

Zdroj: TSK

Prvé ekocentrum v Trenčianskom kraji otvorilo svoje brány pre verejnosť. Foto: TSK  
Prvé ekocentrum v Trenčianskom kraji otvorilo svoje brány pre verejnosť. Foto: TSK  
Poprechádzať sa môžete aj v certifikovanej Ukážkovej prírodnej záhrade. Foto: TSK

Ďalšie články