Námestie sv. Anny v Trenčíne prejde úpravami za takmer milión eur

Námestie sv. Anny prejde úpravami za takmer milión eur, mesto vybuduje aj nový park Námestie sv. Anny prejde revitalizáciou. Foto: Trenčiansky Štandard

TRENČÍN – Radnica v Trenčíne chce zrevitalizovať priestor na Námestí sv. Anny. Zámer na vyhlásenie verejného obstarávania schválilo v stredu (29. 5.) Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne.

Ako informoval vedúci útvaru investícií mestského úradu v Trenčíne Ján Korienek, priestor na Námestí sv. Anny je vymedzený cestnými komunikáciami, ktoré nadväzujú na Legionársku, Súdnu a Jilemnického ulicu. Súčasťou parku s lipami pred Krajským súdom Trenčín je aj pamätník obetiam komunizmu.

„Aktuálne je priestor málo využitý. Cieľom revitalizácie je zmeniť tento priestor z dopravného a pešieho koridoru na čiastočne oddychovú pešiu zónu. Územie bude mať charakter mestského parku menších rozmerov, hlavná oddychová zóna bude pod existujúcimi lipami,“ povedal Korienek.

Revitalizáciu vo výške za 900-tisíc eur bez DPH chcú financovať z Programu Slovensko v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na EHMK 2026, 85 percent nákladov by mali hradiť z eurofondov, sedem percent zo štátneho rozpočtu a osem percent pôjde z rozpočtu mesta.

Súčasťou prác bude najmä výsadba nových stromov, úprava pozemných komunikácií, nové verejné osvetlenie, mobiliár, prvky drobnej architektúry a mobiliár pre cyklistov.

(tasr)


Ďalšie články