Trenčianský Štandard

Kaštieľ v Brunovciach zrekonštruujú

Kaštieľ v Brunovciach zrekonštruujú. Foto: FB Krajina pamiatok

BRUNOVCE – Kaštieľ v obci Brunovce je dlhodobo v nevyhovujúcom stave. Na jeho zachovanie je nutná rekonštrukcia.

Len kúsok od Nového Mesta nad Váhom, na pravom brehu rieky Váh, stojí renesančný kaštieľ s charakteristickými cibuľovitými strechami na štyroch nárožných vežiach. V druhej polovici 17. storočia ho postavila rodina Bercsényiovcov, od roku 1997 patril Únii žien Slovenska a od roku 1999 až dodnes Národnému bezpečnostnému úradu (NBÚ), ktorému slúži ako účelové zariadenie a školiace stredisko. 

Ako nás však informoval Peter Habara, hovorca úradu, niektoré aspekty prevádzky a konštrukcie kaštieľa sú v havarijnom stave. NBÚ preto pristúpil k zámeru kompletnej obnovy objektu.

„Naším hlavným cieľom je získať finančné prostriedky z priorít Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky pre verejné historické a pamiatkovo chránené budovy. Rekonštrukcia sa zameria najmä na zlepšenie energetickej hospodárnosti kaštieľa, aktivity súvisiace so stavebno-technickou obnovou, ale aj na zelené opatrenia, ktoré objektu predĺžia životnosť,” uviedol Habara.

Na základe rozhodnutia krajského pamiatkového úradu Trenčín je ale NBÚ povinný vykonať pred obnovou kaštieľa architektonicko-historický a reštaurátorský výskum. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľov oboch výskumov, pričom ich realizácia je plánovaná do 3 mesiacov od uzatvorenia zmlúv. 

No aj napriek tomu, že počas realizácie výskumov a obnovy zostáva kaštieľ Brunovce pre verejnosť naďalej uzatvorený, za krátku zastávku, napríklad na cyklotrase Vážskej cyklomagistrály, určite stojí.

Denisa Hošková
Ďalšie články