Trenčianský Štandard

Mesto investuje tisíce do životného prostredia

Mesto investuje tisíce do životného prostredia. Foto: Pixabay
Mesto investuje tisíce do životného prostredia. Foto: Pixabay

TRENČÍN – O dotácie na aktivity v oblasti životného prostredia je možné požiadať mesto do 15. marca 2023. V tomto roku má v rozpočte pripravených až osemtisíc eur.

Mesto Trenčín vyhlásilo dotačné kolo v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií zo svojho rozpočtu. O dotácie môžete požiadať už iba elektronicky na webstránke www.trencin.egrant.sk. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.

Postup je jednoduchší, ako by ste čakali

Postup na podanie žiadosti má len tri kroky: uchádzač vyplní formulár, priloží projekt, s ktorým sa o grant uchádza a odošle. Mesto dôrazne žiada, aby uchádzači žiadosti nenosili na úrad v papierovej forme a pripomína, že žiadateľ musí mať vysporiadané všetky záväzky voči mestu.

Všetky dôležité informácie o podmienkach poskytovania dotácií uchádzači nájdu aj na webovej stránke mesta po kliknutí na „Dotácie“.

Mária Jakúbeková
Ďalšie články