Nezostávajte so svojou bolesťou osamote

guy-gb4ad88062_1920 Téma psychického zdravia sa stáva čoraz diskutovanejšou. Foto: Pixabay

TRENČÍN – Aj napriek tomu, že sú v našej spoločnosti stále prítomné mýty o ľuďoch s duševnými ťažkosťami, téma psychického zdravia je čoraz diskutovanejšia.

Bežne sa stáva, že sa k fyzickým bolestiam verejne prihlásime akosi automaticky a bez problémov. Pokiaľ ale ide o ťažkosti psychické, situácia je úplne opačná. Strach z reakcií okolia, nedostatok relevantných informácií a pretrvávajúcich stereotypov v mnohých prípadoch vedie k obavám vyhľadať odbornú pomoc. Výsledkom tak môžu byť fatálne rozhodnutia, prehlbujúca sa sociálna izolácia, samota a bezmocnosť. 

V Trenčíne však vzniklo centrum krízovej intervencie Káčko, ktoré je odpoveďou na potrebu anonymnej pomoci. Ľudia v hraničnej krízovej situácii tu dostanú okamžitú stabilizáciu. „Tím našich psychológov a psychologičiek je odborne aj supervízne pripravený na poskytovanie odborného psychologického poradenstva a krízovej intervencie. Každý poradca a poradkyňa, okrem svojho vysokoškolského vzdelania, musí v IPčku absolvovať dlhodobý a akreditovaný výcvik zameraný na poskytovanie poradenstva a krízovej intervencie v online a offline prostredí,” uviedla psychologička Monika Dianová z trenčianskeho Káčka. (Občianske združenie IPčko zastrešuje mladých ľudí, psychológov, sociálnych pracovníkov a študentov, ktorí vám poskytnú priateľskú podporu a pomoc – poznámka redakcie).

Odborníci pristupujú ku každému striktne individuálne. Zameriavajú sa pritom na riešenie konkrétneho problému, pretože v krízových situáciách jednoducho žiadne instantné rady nefungujú. „Na začiatku vysvetľujeme naše základné hodnoty, ktorými je bezplatnosť, anonymnosť a dostupnosť. Vytvárame atmosféru bezpečia a dôvery, počúvame, s čím človek prichádza, reagujeme na jeho ťažkosti, dávame priestor na ventiláciu emócií, stabilizujeme, plánujeme spolu ďalšie kroky, normalizujeme jeho prežívanie a dohodneme sa na ďalšej spolupráci,“ doplnila Dianová.

Je však dôležité podotknúť, že ponúkaná odborná pomoc je krátkodobá a nenahrádza psychoterapiu, vyšetrenie u psychiatra alebo iného lekára. Je to príležitosť nadýchnuť sa, usporiadať si myšlienky a premyslieť si prvé kroky, ktoré povedú z náročnej situácie. Súčasťou býva tiež zorientovanie sa v možnostiach odbornej pomoci v regióne.

Ak teda máte vo svojom okolí človeka, ktorý má psychické ťažkosti alebo sa ich rozhodol riešiť, zaujímajte sa oňho. Buďte mu oporou a spoločne hovorte o možnostiach pomoci. 

Ak ste vy tým, kto prežíva náročnú životnú situáciu, nezostávaj so svojou bolesťou osamote a kontaktujte odborníkov z centra krízovej intervencie Káčko osobne. Stačí napísať e-mail na adresu [email protected]. Odpoveď spolu s termínom stretnutia dostanete do 24 hodín. 


Ďalšie články