Trenčianský Štandard

Univerzita mení areál. Čo všetko pripravuje?

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Foto: Tomáš Somr

TRENČÍN – Trenčianska univerzita spúšťa vo februári 2023 realizačnú fázu projektu Zelená revitalizácia univerzitného areálu. Konkrétne ide o stavebnú časť budovania zelenej infraštruktúry v Záblatí, kde sídlia Fakulta špeciálnej techniky, študentský internát a novobudované univerzitné Kreatívne centrum Fablab.

Cieľom je zvýšiť kvalitu prostredia pre študentov a pracovníkov univerzity s rešpektom k environmentálnym potrebám územia a biodiverzity. „V rámci investície 491-tisíc eur budeme realizovať opatrenia pre zníženie hluku a prašnosti v urbanizovanom prostredí, opatrenia na zadržiavanie dažďovej vody a opatrenia vedúce k zlepšeniu environmentálnych aspektov v meste Trenčín, čím sa výrazne zvýši atraktivita areálu univerzity,“ uviedol rektor Jozef Habánik.

Univerzita počíta v realizačnej fáze s inštaláciou zelenej infraštruktúry, ako je výsadba stromov, živých zelených plotov a náhradou veľkých trávnatých plôch za kvitnúce lúčne pásy pre opeľovačov.

K takto vybudovanej infraštruktúre pribudnú aj herné a športové prvky pre deti a dospelých. Veľkoplošné multifunkčné ihrisko pre basketbal, streetball a volejbal s umelým povrchom, vonkajšie stoly na stolný tenis, detské ihrisko a veľké exteriérové workout ihrisko s prvkami pre exteriérový parkúr. Funkčnosť doplní inštalovaný mobiliár a altánky. „Na túto nadväzujúcu časť inštalácie herných a športových prvkov aktuálne prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa s predpokladom uzatvorenia zmluvy v marci 2023,“ dodal Jozef Habánik.

V revitalizovanom areáli sa budú konať aj exteriérové aktivity Kreatívneho centra, v rámci ktorého vybudujú pre podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu štyri remeselné dielne, priestory pre podporu kreatívnej tvorby ako front office, denná kaviareň, prednáškové priestory či oddychová zóna. Zelená revitalizácia je spolu s rozbehnutým systémom sharovania e-bicyklov a e-skútrov, ktoré sú rozmiestnené po fakultách univerzity, konkrétnym príspevkom ku globálnej iniciatíve Race to zero, ku ktorej sa Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne pripojila.

Projekt, pomocou ktorého sa odstránia staré environmentálne záťaže a podporí sa udržateľnosť v meste, je financovaný zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu štrukturálne fondy EÚ a z rozpočtu univerzity. Odovzdanie „zeleného“ areálu, herných a športových prvkov do užívania je naplánované na začiatok nového akademického roka v septembri 2023.

Informácie poskytla Lucia Petríková z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Lukáš Dedík
Ďalšie články