Trenčianský Štandard

Začali s rekonštrukciou kostola

Kostol v Novom Meste nad Váhom prechádza komplexnou obnovou. Foto: Jana Krištofovičová

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – Historická pamiatka prechádza rozsiahlou obnovou.

Medzi skvosty sakrálnej architektúry stredného Považia bezpochyby patrí opevnený areál prepozitúry Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. Jeho dominantou je kostol zasvätený Narodeniu Panny Márie. V ňom sa začala rozsiahlejšia rekonštrukcia.

Samotnej rekonštrukcii predchádzal komplexný architektonický a historický výskum. Po jeho realizácii udelil Pamiatkový úrad povolenie na rekonštrukciu jednotlivých častí kostola.

„Náš kostol je unikátny štukovou výzdobou a my teraz ideme obnovovať presbytérium, to je tá kňazská časť kostola, rekonštruovať sa budú maľby, štuky. Je to okolo 38 malieb, z toho dve veľké,“ vysvetlil Blažej Čaputa, dekan rímskokatolíckej farnosti v Novom Meste nad Váhom.

Prípravné práce sa začali v polovici januára. Zo svätyne odložili všetky predmety mobiliáru a drevené pódium. Takto vyčistený priestor odovzdali na realizáciu novej elektroinštalácie.

„Cieľom reštaurovania štukovej a maliarskej výzdoby v interiéry kostola bude prezentovať pamiatku v jeho barokovom výraze a zachovanie jej výtvarných, kultúrnych a historických hodnôt,“ informovala farnosť na sociálnej sieti.

Prvá etapa reštaurovania kostola bude v presbytériu a vyžiada si náklady vo výške cez 500-tisíc eur. Projekt získal podporu vo výške 350-tisíc eur z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky cez grantový fond Obnovme si svoj dom.

V celom presbytériu postavia lešenie. Lešenie obstúpi hlavný oltár z prednej i zadnej strany. Tak sa reštaurátori a bádatelia dostanú na miesta, kde boli naposledy snáď pred sto rokmi,“ prezradili na stránke farnosti.

Samotné práce by mali ukončiť v druhej polovici roku 2024. Počas nich takisto obnovia 6 okien, svietidlá a vyčistia hlavný oltár. Ten je pomenovaný po novomestskom prepoštovi Jakubovi Haškovi, ktorého 400. výročie narodenia sme si pripomenuli v minulom roku.

Ďalšie články