Trenčianský Štandard

Nemocnica buduje nový vstup i parkovisko

Fakultná nemocnica Trenčín. Foto: Radovan Stoklasa/TASR

TRENČÍN – Prístup do nemocnice vznikne z Jesenského ulice. Okrem toho nemocnica nakúpi aj technické vybavenie pre niekoľko oddelení.

Hovorkyňa Fakultnej nemocnice Trenčín Martina Holecová ozrejmila, že nový vstup a výstup do areálu budú môcť využívať chodci aj motorové vozidlá, vrátane vozidiel záchranných zložiek. Otvoriť by ho mali už v lete.

Cenu vybudovania odhadujú na 175 000 eur. Nemocnica financuje projekt výlučne z vlastných zdrojov.

Okrem toho vzniknú v areáli aj nové parkovacie miesta. „Plánujeme vybudovať ďalších 52 parkovacích miest, ktoré sa budú nachádzať v priestore za pavilónom chirurgických disciplín. Tieto miesta budú slúžiť pre zamestnancov, aby sa uvoľnil tlak na parkovacie miesta centrálneho parkoviska,“ povedala hovorkyňa.

V súčasnosti pripravujú projektovú dokumentáciu parkoviska, ktoré by chceli sprístupniť takisto počas leta.

Hovorkyňa uviedla, že hlavným impulzom pre zriadenie ďalšieho vstupu/výstupu do nemocnice, rovnako ako aj navýšenie počtu parkovacích miest, boli neustále pribúdajúce sťažnosti pacientov na sťažený vstup do nemocnice a nedostatok parkovacích miest. 

Nemocnica taktiež plánuje kúpiť monitory vitálnych funkcií, ktoré slúžia na sledovanie základných životných funkcií a parametrov pacienta na lôžkových oddeleniach, pooperačných izbách alebo oddelení JIS. Holecová potvrdila, nákup má ísť cez verejné obstarávanie.

„Predmetné verejné obstarávanie sa týka dodania monitorov pre potreby viacerých pracovísk Fakultnej nemocnice Trenčín, v prípade niekoľkých oddelení ide o potrebu dovybavenia pracoviska, prípadne vznikla potreba výmeny z dôvodu ich morálneho a technicky zastaralého monitorovacieho systému. Celkove sa jedná  o dodanie 24 ks monitorov vitálnych funkcií rôzneho druhu (podľa špecifických potrieb pracoviska). Vzhľadom na dodávky monitorovacej techniky v minulom období budú po tomto obstaraní pracoviská FN Trenčín plne a optimálne vybavené,“ uzavrela.

Mária Jakúbeková
Ďalšie články