Trenčianský Štandard

Do Handlovej smeruje miliónová investícia

Areál skládky na Scheiblingu v Handlovej. Foto: mesto Handlová

HANDLOVÁ – Handlovská mestská spoločnosť Hater-Handlová plánuje v areáli skládky na Scheiblingu vybudovať zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu odpadov.

Hovorkyňa mesta Jana Paulínyová uviedla, že firma, ktorá zabezpečuje odpadové hospodárstvo pre mesto i obce v regióne, reaguje investíciou za 1,2 milióna eur na legislatívnu povinnosť.

„Investícia bude riešiť otázku nakladania najmä so zmesovým komunálnym či objemných odpadom pred ich uložením na skládke pre región Handlovej a jeho okolie s maximálnou kapacitou 12 500 ton za rok,“ uviedla mestská firma v oznámení o zmene, ktoré predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Ako ďalej informovali na webovej stránke Handlovej, zmenou navrhovanej činnosti Hater-Handlová reaguje na legislatívne požiadavky na úpravu zmesového komunálneho odpadu pred uložením na skládku, ktorú budú obce povinné zabezpečiť od roku 2024.

„Mechanicko-biologickú úpravu odpadov zabezpečí prostredníctvom trojice technologických zariadení v podobe drviča, bubnového rotačného triediča a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,“ uzavrela hovorkyňa mesta.

Spoločnosť v tejto súvislosti počíta s prijatím dvoch nových zamestnancov. S prevádzkou skládky odpadov na Scheiblingu začala v roku 1996.

Stanislav Vavro
Ďalšie články