Trenčianský Štandard

Existujú príbehy, ktoré si zaslúžia byť zdieľané

Vzniká projekt, ktorý uchová minulosť v rozprávkach. Foto: MAS Vršatec

TRENČÍN – Pri diskusiách o historickom vedomí sú mladí ľudia často považovaní za špecifickú skupinu, ktorá o dejiny, ani tie regionálne, nejaví prílišný záujem. 

Túto, miestami nelichotivú situáciu, ale môže pomôcť vyriešiť cezhraničná spolupráca s MAS Hříběcí hory a MAS Vršatec, ktorí sa snažia uchovať minulosť zhromaždenú v rozprávkach.

Cieľom ich spoločného projektu s názvom Kúzlo príbehov je spojiť miestnych historikov a pamätníkov, ktorí poznajú príbehy z regiónu. Výstupom ich snahy bude kniha povestí, ilustrovaná kresbami detí zo základných a základných umeleckých škôl z Nemšovej, Ilavy, Dulova a Mikušoviec.

Vzbudiť v mladej generácii spolupatričnosť s územím a hrdosť na miesta, odkiaľ pochádzajú, pomôžu aj umiestnené QR kódy so zvukovou stopou príbehov, ktoré sa budú viazať ku konkrétnemu územiu. Na prerozprávaní príbehov formou rozhlasových hier MAS Vršatec spolupracuje s Divadelným súborom Hugo z Pruského. Presné umiestnenie QR kódov nájdete v knihe povestí a v turistických brožúrach.

„Knižka povestí a turistická brožúrka budú distribuované do miestnych knižníc a škôl na našom území, dostupné budú u nás v kancelárii a tiež ju budeme ponúkať na podujatiach, na ktorých sa s našou kanceláriou zúčastňujeme,” povedala pre redakciu Viera Benková z MAS Vršatec, ktorá projekt Kúzlo príbehov hodnotí ako veľmi prínosný. 

„Je sa na čo tešiť. Vďaka šikovným deťom prinášame originálnu ilustrovanú zbierku, ktorá, veríme, pomôže zachovať tradičné ľudové príbehy aj pre ďalšie generácie,” doplnila.

Denisa Hošková
Ďalšie články