Trenčianský Štandard

Trenčiansky útulok má vážne finančné problémy

Trenčiansky útulok má vážne finančné problémy. Foto: Pixabay

TRENČÍN – Slovenské útulky su dlhodobo finančne poddimenzované. Akútnu situáciu rieši aj karanténna stanica v Trenčíne.

Zákon totiž zveruje starostlivosť o opustené a týrané zvieratá do rúk miest a obcí, no adekvátny finančný systém pomoci zo strany štátu neexistuje. Práca a náklady samospráv na prevádzkovanie útulkov tak nie sú nijakým spôsobom kompenzované. 

Občianske združenie Trenčiansky útulok prevádzkuje na území Trenčína karanténnu stanicu pre zvieratá. Napriek tomu, že na jej chod prispieva mesto každoročne sumou 25-tisíc eur, si musí OZ hľadať ďalší zdroj financovania prostredníctvom darov, výziev na sociálnych sieťach a sponzorov. Dôvodov je hneď niekoľko.

Prijali sme množstvo nových psov a hlavne šteniatok, ktoré nie sú očkované. Tým pádom sú náchylné na štenacie choroby, ako sú parvoviróza a podobne. Liečba je veľmi nákladná, sú potrebné infúzie a hospitalizácia u veterinára. Problém zhoršila aj besnota, ktorá sa dostala do našej karanténnej stanice. Museli sme preočkovať veľa psov a niektorých aj eutanazovať,” uviedla Petra Ožvaldová z OZ Trenčiansky útulok. 

Hradiť ale musia aj údržbu priestorov, zabezpečenie hygieny, bezpečnosti, stravu a personál. Pri zvýšených cenách stavebného materiálu majú tiež problém s dokončením murovaných kotercov „Snažíme sa ale o to, aby naše problémy zvieratá nepociťovali, o všetky je riadne postarané. Odráža sa to len na zamestnancoch, pretože v zimnom období a pri aktuálnom počte psov musíme mať zdvojené smeny. Jeden zamestnanec by to určite nezvládol. V prvom rade by nám najviac pomohli finančné príspevky, ale tiež krmivo, deky, plachty a dezinfekčné prostriedky,” doplnila Ožvaldová.

No nielen trenčianska karanténna stanica, ale aj mnohé ďalšie útulky na Slovensku potrebujú systémovú podporu z verejných zdrojov. Spýtali sme sa preto rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorý by sa ochrane spoločenských zvierat mal venovať, či neplánuje pre tento sektor zaviesť schému finančnej pomoci. Z kancelárie ministra Vlčana sme dostali takúto odpoveď. „MPRV SR sa aktuálne zaoberá možnosťami finančnej podpory útulkov. V tejto fáze prípravy by bolo zverejnenie ďalších informácií k tejto téme predčasné.” 

Problém financovania karanténnych staníc tak naďalej zostáva otvorený. Kedy reálne dôjde k politickému rozhodnutiu, ktorým útulky získajú finančnú stabilitu a predvídateľný príjem, je otázne. 

Denisa Hošková
Ďalšie články