Predplatné
Prihlásiť sa
Trenčianský Štandard

Trenčianske múzeum investovalo vyše 500-tisíc eur

Múzeum v Trenèíne Trenčianske múzeum. Foto: Radovan Stoklasa/TASR

TRENČÍN – Financie smerovali do múzea v Novom Meste nad Váhom, Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach či na Trenčiansky hrad.

Trenčianske múzeum v Trenčíne v minulom roku zrealizovalo, respektíve začalo s investíciami do pamiatok vo svojej správe v hodnote viac ako 500 000 eur. Informovala o tom hovorkyňa múzea Katarína Špačková.

„Významná rekonštrukcia priestorov sa uskutočnila od januára do augusta 2022 v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom. Na objekte bola opravená vonkajšia fasáda, kompletne vymaľované vnútorné priestory, zmodernizovaná kotolňa a osadená nová drevená ochodza,“ spomenula Špačková.

Vlani v septembri múzeum podľa nej zabezpečilo rekonštrukciu strechy na budove tzv. hladomorne, ktorá je pamiatkovým objektom Trenčianskeho hradu. „V rámci rekonštrukcie došlo k odstráneniu a likvidácii starého dreveného šindľa, výmene latovania, montáži novej strešnej krytiny a jej náteru prírodným materiálom. Projekt rekonštrukcie v hodnote 48 000 eur podporilo Ministerstvo kultúry SR z dotačného programu Obnovme si svoj dom,“ konkretizovala.

V októbri na Trenčianskom hrade odborníci realizovali výškové práce na strechách piatej brány, letnej veže, delovej bašty, mlyna, kaplnky a tiež na streche Kostnice. „Strechy všetkých týchto objektov podstúpili v rokoch 2019 a 2020 kompletnú rekonštrukciu a výmenu drevených šindľov v celkovej výške investícií viac ako 110 647 eur. S cieľom zachovať čo najdlhšiu životnosť drevenej strechy bolo potrebné ich ošetriť ľanovým olejom, ošetrilo sa tak viac ako 900 štvorcových metrov strešnej krytiny,“ priblížila Špačková.

Túto investíciu v hodnote 11 150 eur hradilo múzeum z vlastných zdrojov.

Koncom minulého roka začalo múzeum s rozsiahlou výmenou bleskozvodov na Trenčianskom hrade, ktorá potrvá aj v tomto roku. „Investícia v hodnote 482 921 eur je nevyhnutnou pre kolaudovanie zrekonštruovaných objektov hradu, ktoré sa začali ešte v 70. rokoch 20. storočia. Aj túto nákladnú položku financuje Trenčianske múzeum v Trenčíne z vlastných zdrojov,“ doplnila hovorkyňa.

Projekt revitalizácie Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach zabezpečovalo múzeum počas celého minulého roka. Ukončenie naplánovalo na prvý polrok 2024. „Cieľom projektu je kompletná pamiatková obnova kaštieľa. Ten bude slúžiť nielen ako miesto prezentácie histórie, ale aj na poskytovanie služieb cestovného ruchu na vysokej úrovni,“ uzavrela Špačková.

(tasr)


Lukáš Dedík