Trenčania si priplatia za škôlky aj krúžky

games-ga2225aeaf_1920 Ilustračný záber. Foto: Pixabay

TRENČÍN – Umiestnenie detí v materských školách a školských kluboch bude od marca drahšie. 

Od septembra si však obyvatelia Trenčína priplatia aj za krúžky v centre voľného času v pôsobnosti mesta. Zmeny všeobecne záväzného nariadenia schválili poslanci mestského zastupiteľstva. 

Podľa Ľubice Horňáčkovej, vedúcej útvaru školstva trenčianskej radnice, sú dôvodom tohto opatrenia zvýšené náklady na činnosť škôl a školských zariadení, nárast cien energií, zákonom stanovené zníženie počtu detí v oddeleniach školského klubu detí a z toho vyplývajúca potreba vytvorenia nových oddelení a zvýšenia počtu pedagogických zamestnancov. „Ďalším dôvodom je aj zvyšovanie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov v školstve,“ doplnila Horňáčková.

Od 1. marca stúpne v Trenčíne poplatok za umiestnenie dieťaťa v materskej škole z 25 na 30 eur mesačne a od rovnakého dátumu aj poplatok za školský klub detí z doterajších 12 na 15 eur. V prípade, že školský klub detí navštevuje viac detí z jednej rodiny, bude poplatok za každé ďalšie dieťa 10 eur. 

Poplatok za športové a hudobné krúžky v centre voľného času stúpne od 1. septembra v prípade detí od 5 do 15 rokov z doterajšieho jedného na osem eur mesačne. Za krúžky vyžadujúce zvýšené náklady (fotokrúžok, keramický, výtvarný, modelársky krúžok) zaplatia rodičia namiesto doterajšieho 1,50 eura až 15 eur mesačne. V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa odovzdá centru voľného času vzdelávací poukaz, mesačný poplatok znížia približne na polovicu.

(tasr, deh)


Ďalšie články