Čo vlastne znamená zdraženie parkovného v Trenčíne?

IMG_20230221_104240052_HDR Čo vlastne znamená zdraženie parkovného v Trenčíne? Foto: Ján Čajda

Zavedenie tzv. parkovacej politiky (aj) v Trenčíne pred šiestimi rokmi bolo rozumným rozhodnutím. Môžeme si dovoliť kupovať ďalšie a ďalšie autá a tankovať ich bez ohľadu na vývoj ceny benzínu, nafty aj elektriny.

Dopravné inšpektoráty roku 2022 v Trenčianskom samosprávnom kraji evidovali 260 792 osobných motorových vozidiel, pričom ich počet v porovnaní s rokom 2021 stúpol o vyše 5-tisíc. V rámci okresu Trenčín ich bolo najviac – takmer 52-tisíc.

Rast počtu áut na jednej strane svedčí o našej prosperite, zvyšuje náš životný komfort, ale na druhej strane so sebou prináša ekologické, urbanistické a dopravné výzvy. Spoplatnenie parkovania na území miest, ako sa to stalo v Trenčíne, je racionálne.

Jednak spravodlivo reguluje počet áut na konkrétnom území a súčasne príjem z parkovného čiastočne slúži na údržbu existujúcich a vznik nových parkovacích miest. Mnohé samosprávy to síce pri spúšťaní svojich dopravných politík otvorene nepriznávali, ale s príjmami z nich počítajú aj pri financovaní iných aktivít, ktoré sa primárne netýkajú dopravy. Štát sa totiž v minulých rokoch mestám a obciam postaral o nové povinnosti, ako napr. o údržbu chodníkov v zime alebo obedov„zadarmo“.

Rovnako je samozrejmé, že vzhľadom na ďalšie opatrenia, ako sú rodičovský bonus a obnova obedov „zadarmo“ a najmä pre vysokú infláciu za ostatné dva roky, je logické a legitímne, že lokálni politici hľadajú v rámci svojich možností nové zdroje príjmov, ktoré im majú pomôcť vykrývať zákonné povinnosti.

Už ťažšie sa ale dá obhájiť rozhodnutie mesta Trenčín, ktoré zvýšilo ceny ročnej rezidentskej karty pre prvé auto z 20 eur na 50 eur. Ak ľudia vlastnia aj druhé auto, druhú kartu kúpia za 140 eur na rok. Pretože išlo o nepopulárne rozhodnutie, namiesto primátora Richarda Rybníčka sa k nemu vyjadril vedúci útvaru mobility Mestského úradu v Trenčíne Róbert Hartmann. „Počet predaných parkovacích kariet rastie a mesto nie je a ani nebude schopné budovať adekvátny počet parkovacích miest. Aby sme zamedzili rastu počtu predaných parkovacích miest, pristúpili sme k navýšeniu cien parkovného,“ povedal. Dôvodová správa návrhu VZN upravujúceho ceny za parkovanie hovorí, že pri súčasnom tempe rastu predávaných parkovacích kariet by mesto muselo ročne vytvoriť 180 až 200 nových parkovacích miest.

Treba pritom pripomenúť, že pri zavádzaní parkovacej politiky jej obhajcovia argumentovali, že spoplatnenie parkovania prinesie nové parkovacie miesta. Trenčianska parkovacia spoločnosť, ktorá sa v meste stará len o súkromné parkovacie miesta, mala v ostatných piatich rokoch celkové výnosy v priemere vyše 120 000 eur ročne. Mesto Trenčín získalo do rozpočtu v roku 2022 v rámci bežných príjmov z parkovného vyše 1,5 milióna eur, pričom na statickú dopravu v tom istom roku v rámci bežných výdavkov minulo necelých 400-tisíc eur.

Ak by ale mestu skutočne išlo o snahu zabrániť zvyšovaniu počtu áut na svojom území, nezvyšovalo by cenu aj jednorazového parkovného, a to z 1,00 € na 1,50 € v pásme B, z 0,60 € na 1,00 € v pásmach C, F, G a z 0,30 € na 0,50 € v pásmach D, H a J, pretože jednorazové parkovanie nie je zaviazané na nové parkovacie miesta. Súčasne – ako už bolo naznačené vyššie – počet áut v minulých rokoch rástol bez ohľadu na zavedenie parkovného. A napokon, cenová politika nedáva zmysel, pretože v centre, teda v pásme A, cenu parkovania nezvyšujú.

O prijatom VZN ťažko hovoriť ako o environmentálnom, pretože doteraz poskytovanú zľavu pre elektromobily zmenili z 50 % len na 10 %. Toto rozhodnutie je pritom v rozpore s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín platným od roku 2023. Ten hovorí, že rozvoj nových technológií v doprave vedúcich k jej ekologizácii je žiadúci. Mesto sa v rovnakom dokumente zaviazalo k posilneniu infraštruktúry pre elektromobilitu, súčasťou ktorej je aj budovanie záchytných parkovísk.

Výsledkom popierania vlastných strategických dokumentov mestom Trenčín je, že bez uveriteľného náznaku skutočného rozvoja dopravnej infraštruktúry, bude parkovanie v Trenčíne od marca patriť medzi najdrahšie na Slovensku.


Ďalšie články