Trenčianský Štandard

Kompost pre Trenčanov zdarma

Kompost pre Trenčanov zdarma

 TRENČÍN – Obyvatelia mesta Trenčín za minulý rok vytriedili približne 3 000 ton bioodpadu, ktorý zberová spoločnosť odviezla do svojej kompostárne na spracovanie. 

Už takmer 2 roky je v meste Trenčín zavedený zber kuchynského a zeleného bioodpadu. Končí v trenčianskej kompostárni, kde z neho vyrábajú kompost. Doteraz tento kompost testovali a využívali len ako zásypový materiál. Nedávno však prešiel certifikáciou a budú ho môcť oficiálne distribuovať. Trenčania budú mať určité množstvo kompostu ročne zdarma.

Zuzana Čachová, útvar životného prostredia Trenčín: Občan bude mať nárok na 100 kíl kompostu. Bude si ho môcť vyzdvihnúť na jednom zo zberných dvorov. Bude tomu predchádzať registračný formulár. Elektronický formulár, ale myslíme na to, že niektorí občania nemajú prístup k internetu, takže so zberovou spoločnosťou komunikujeme aj o možnosti nejakého tlačového formulára alebo prípadne telefonickej žiadosti. Musí ale prebehnúť kontrola, aby sme overili, či občan je poplatníkom a občanom mesta Trenčín.

Kompostáreň prijala v roku 2022 len z mesta Trenčín približne 2 244 ton kuchynského a 764 ton zeleného bioodpadu. Z jednej tony bioodpadu pritom vyrobia zhruba 500 kilogramov kompostu.

Zuzana Čachová, útvar životného prostredia Trenčín: Zberová spoločnosť plánuje určitú obchodnú politiku s kompostom, ktorý na svojej kompostárne zhodnocuje a spracováva, pretože tam nekončí len kompost mesta Trenčín, ale aj z okolitých miest a obcí a od ich partnerov. Pre občanov bude teda zatiaľ k dispozícii tých 100 kíl. Týchto 100 kíl bude zdarma a, samozrejme, občania dostanú informácie aj o tom, že je možné si tento kompost zakúpiť.

Distribúcia kompostu z mestskej kompostárne sa začne 1. marca. Nárok na 100 kilogramov kompostu ročne bude mať zatiaľ každý občan mesta Trenčín aj v prípade, že sám kompostuje a nevyužíva zber kuchynského bioodpadu.

Michal Večeřa
Ďalšie články