105. výročie príchodu Jozefa Braneckého do Trenčína

105. výročie príchodu Jozefa Braneckého do Trenčína. Foto: Karol Dubovan

Trenčianska pobočka Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (SAV) realizuje od začiatku roka projekt s názvom 2022 Rok Jozefa Braneckého v Trenčíne.

V rámci neho si tento týždeň pripomenuli na Mierovom námestí 105. výročie príchodu rektora Jozefa Braneckého do Trenčína. Podujatie pripravili trenčianski numizmatici v spolupráci s miestnym odborom (MO) Matice slovenskej v Trenčíne.

Podpredsedníčka odboru Janka Poláková v úvode porozprávala o živote rektora a provinciála piaristov.

V následnom príhovore predseda trenčianskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti Ing. Miroslav Bulko hovoril hlavne o tom, že už pred oslavou jubilejného 100. výročia príchodu Jozefa Braneckého do Trenčína sa „podarilo“ upratať sochu Jozefa Braneckého z námestia, kde stála od 26. februára 2004, do átria Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne, kde je dodnes.

„A tak zostáva iba nevyslovená otázka, či sa ešte socha čestného občana mesta Trenčín vráti späť na Mierové námestie, tam, kde ju chce vidieť prevažná časť obyvateľov mesta Trenčín, lebo podporili najväčším počtom hlasov ten architektonický návrh rekonštrukcie Mierového námestia, ktorý ako jediný z ôsmich uvažoval o zachovaní sochy Jozefa Braneckého na námestí,“ uviedol Bulko pre Terajšok.

Podpredseda trenčianskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti Ing. Ján Dibala zavesil veniec pod pamätnú tabuľu venovanú Jozefovi Braneckému na budove piaristického kláštora. Janka Poláková na záver predniesla báseň z tvorby Márie Rehákovej s názvom Páter Jozef Branecký.

Tretie pripomenutie významných výročí sa bude konať 14. novembra 2022 o 16:00 v refektári piaristického kláštora pri príležitosti 60. výročia úmrtia Jozefa Braneckého.


Ďalšie články