Predplatné
Prihlásiť sa
Trenčianský Štandard

Aby nik nezostal sám

V Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne sa v sobotu uskutočnil druhý ročník Dňa otvorených dverí pri príležitosti Svetového dňa paliatívnej a hospicovej starostlivosti.

Rehoľné sestričky spolu so zdravotným personálom a dobrovoľníkmi s dušou namieste pripravili zaujímavý program. Začal sa ukážkou hipoterapie a kanisterapie pod dohľadom a starostlivosťou pracovníkov občianskeho združenia Hipoško, pokračoval vystúpením dychového orchestra Opatovanka, premietaním tematického filmu a komentovanou prehliadkou priestorov hospicu. Počas DOD ste sa mohli ponúknuť výborným guľášom, pozrieť si výstavu krásnych fotografií či kúpiť si suvenír, pričom finančný výťažok putoval na zdravotnú starostlivosť pacientov hospicu.

Hospic nie je o smrti, ale o živote

„Hospic nie je o smrti, ako by sa mohlo zdať, ale najmä o živote.“ To sú slová Ľubomíra Šarkőzyho, zástupcu riaditeľky hospicu. Vysvetlil, že nás všetkých spája skúsenosť smútku, no umieranie a smrť sú všeobecne nepríjemné témy, o ktorých sa mnohí zdráhajú hovoriť. Podpora okolia a prejavy súcitu s dospelými, ale aj s deťmi, ktoré na konci života žijú s vážnymi chorobami, sú nevyhnutné na zlepšenie kvality života nielen pre nich, ale aj pre ich blízkych, vysvetlil účel hospicov Ľubomír Šarkőzy.

„To je to, čo tu my robíme. Staráme sa o nevyliečiteľne chorých. Snažíme sa vytvárať prostredie, ktoré dýcha domovom a chceme, aby tí ľudia netrpeli. Aby sa im dostávala láskavá starostlivosť,“ povedal pre Terajšok Šarkőzy. „Paliatívna starostlivosť na Slovensku nie je veľmi rozšírená a cítime to každý deň.“ 

Nezabudol sa tiež poďakovať každej dobrej duši, ktorá akýmkoľvek spôsobom hospic podporila. „Ďakujem všetkým naším podporovateľom a partnerom.“ 

Šarkőzy prezradil, že už prvý ročník DOD mal úspech, nakoľko do hospicu nikto nepríde náhodou, treba mu robiť osvetu. „Sem ľudia prídu cielene,“ vysvetľuje a dodáva, že ho teší vysoká účasť. Znamená to, že sa hospic pomaly dostáva do povedomia Trenčanov.


Mária Jakúbeková