Predplatné
Prihlásiť sa
Trenčianský Štandard

Prístupovú cestu zapratali odpadom

Dočasný zberný dvor v Čachticiach je otvorený takmer každý deň. Napriek tomu sa často stáva, že nedisciplinovaní občania zapracú odpadom prístupovú cestu

   ČACHTICE – Dočasný zberný dvor v Čachticiach je otvorený takmer každý deň. Napriek tomu sa často stáva, že nedisciplinovaní občania zapracú odpadom prístupovú cestu.    

Problém s odpadom je často celospoločenský problém. V obci Čachtice by tak byť nemuselo. Zberný dvor je plne k dispozícii 6 dní v týždni, široká je aj ponuka zberaných druhov odpadu. Napriek tomu sa stáva, že správca dvora vidí ráno obrázok podobný tomu v priloženom videu.

„Zberný dvor zatvorený pár dní a niektorí sa opäť činili,“ píšu na sociálnej sieti nad videom, ktoré vytvorila ešte na konci minulého roka Gabriela Hrabinová.

Práve náhodné zábery miestnych občanov na sociálnych sieťach ukazujú, ako to vyzerá, keď niektorí nedisciplinovaní občania nevydržia do riadneho otvorenia a privezený odpad vysypú rovno pred bránu do zberného dvora. Obec na túto problematiku reagovala začiatkom roka na svojej oficiálnej stránke na sociálnych sieťach a pod text uverejnila aj fotografie získané z kamery umiestnenej nad zberným dvorom.

„Už pred Vianocami boli zverejnené otváracie hodiny zberného dvora, takže sa každý mohol zariadiť. Z prevádzkových dôvodov, akými boli sviatky a nemožnosť vyviezť kontajnery pre dovolenky spracovateľa odpadu, bol zberný dvor dnes zatvorený, no okolo oplotenia vznikla nová skládka. Niektorí občania totiž nedokážu rešpektovať zákaz odloženia odpadu mimo areálu, mimo otváracích hodín. Aj napriek tomu, že priestor je monitorovaný, si jednoducho, aj v bielych rukavičkách, vyložia odpad vedľa oplotenia. Bežne sa stáva i to, že odpad privezú tesne po zatvorení zberného dvora. Keďže sa jedná o verejné priestranstvo, ktoré je riadne označené a naše opakované výzvy a upozornenia nie sú rešpektované, budeme nútení pristúpiť k zverejňovaniu týchto občanov. Nabudúce budú už detailnejšie zábery. Zároveň v spolupráci s políciou pristúpime k identifikácii značiek automobilov a ich majiteľov. Tento priestor je obytná zóna a mať toto smetisko pri svojom dome by sa nikomu nepáčilo. Mrzí nás táto situácia, no všetky doterajšie opatrenia boli neúčinné,“ uviedli predstavitelia obce na sociálnej sieti.

Čo na to starostka?

Čachtice majú zriadený dočasný zberný dvor v intraviláne obce v lokalite Pastierňa.

Zberný dvor je otvorený 6 dní v týždni . Zamestnávame pracovníka, ktorý je len na zbernom dvore. Zabezpečujeme zber všetkých separovaných zložiek, ako je papier, plast, sklo, kuchynský odpad, nebezpečný odpad, komunálny odpad, pneumatiky, elektrický odpad, drevo, šatstvo a oleje,“ povedala na úvod pre Terajšok Erika Ondrejková, starostka obce Čachtice, podľa ktorej súčasné umiestnenie dvora nie je vhodné.

Obec je pritom jedna z mála, ktorá prevádzkuje zberný dvor každý pracovný deň a v doobedňajších hodinách aj počas sobôt. Napriek tomu sa často stáva, že občania otváracie hodiny nerešpektujú.

Občania často vykladajú odpad vedľa zberného dvora mimo otváracích hodín. Nerešpektujú otváracie hodiny. Navozený odpad mimo zberného dvora často rozhádžu naši rómski spoluobčania,“ konkretizovala problém starostka obce.

Nad zberným dvorom je umiestnená kamera, ktorá pomáha pri identifikácii páchateľov.  „Kamerový systém plánujeme rozšíriť,“ informovala ďalej s tým, že je záujem zberný dvor presťahovať mimo obce.

Financie

Starostka zvolala na utorok 17. januára tretie riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach, kde najdôležitejším zo štvorbodového programu bol bod číslo 3, ktorým je „Schválenie zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie obce k projektu Zberný dvor Čachtice.

„Získali sme nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške približne 1 milión eur. V minulom roku sme podali žiadosť na Ministerstvo životného prostredia, predtým sme zabezpečili bezodplatný prevod pozemkov  od Slovenského pozemkového fondu na Obec Čachtice, územné rozhodnutie a následne stavebné povolenie. NFP je určený na výstavbu a na zabezpečenie potrebnej techniky na zberný dvor,“ dokončila starostka Erika Ondrejková.

Či výstavba nového zberného dvora dokáže vyriešiť problém s nedisciplinovanosťou niektorých občanov a navážaním odpadu mimo otváracích hodín, ukáže čas.

V Čachticiach sa venujú aj ďalším zaujímavým investičným projektom, na ktoré sa pozrieme v ďalšej reportáži. 

Autorkou záberov vo videoreportáži je Gabriela Hrabinová, zdroj facebook.