Zamestnávateľom chýbajú odborníci

SOŠ dopravná Trenčín

 TRENČÍN – Stredné odborné školy sa každoročne snažia naplniť svoje 1. ročníky novými žiakmi. Musia ich zaujať nielen študijným programom, ale napríklad aj prísľubom zamestnania. 

Aj keď je všeobecne o absolventov stredných odborných škôl u zamestnávateľov veľký záujem, stále nie je dostatočný záujem žiakov o štúdium na týchto školách. Stredné odborné školy sa snažia zaujať svojich potencionálnych študentov napríklad aj formou dní otvorených dverí. Jeden z nich sme navštívili na Strednej odbornej škole dopravnej v Trenčíne.

Michaela Pardubická, zastup. riaditeľka SOŠ dopravná: Naša škola vzdeláva v oblasti dopravy už 70 rokov. Tento rok budeme mať teda 70. výročie, ktoré chceme nejako pekne osláviť. Dnes sme pripravili Deň otvorených dverí. Pripravili sme hlavne otvorené hodiny, lebo žiaci zo základných škôl si nemusia vedieť predstaviť, ako prebieha výučba odborných predmetov. A ďalším takým veľkým ťahákom je, že tu máme zamestnávateľov, u ktorých jednak môžu naši žiaci praxovať, keď budú vo vyšších ročníkoch. No a, samozrejme, dúfame, že sa tam aj zamestnajú.

Prax u budúcich zamestnávateľov, ktorá bola za socializmu relatívne bežná, umožňujú takzvané programy duálneho vzdelávania. Školy sa snažia nadviazať spoluprácu so spoločnosťami, ktoré poskytujú študentom a potencionálnym zamestnancom okrem odbornej praxe napríklad aj rôzne formy štipendií.

Michaela Pardubická, zastup. riaditeľka SOŠ dopravná: Naša škola má duálne vzdelávanie so Železnicami Slovenskej republiky a so Slovenskou poštou. Okrem duálneho vzdelávania vzdelávame žiakov aj v systéme školského vzdelávania. To je to, že chodia žiaci na praxe do dopravných firiem, ktoré sú zamerané na cestnú dopravu.

Pavol Komarňanský, ľudské zdroje ŽSR: My sme veľmi radi, keď naozaj potenciálni zamestnanci, ako budúci žiaci na stredných školách, sa zapájajú práve do tohto programu, pretože pre nás je to potenciálny zdroj zamestnancov, ktorých je naozaj veľmi málo a dúfame, že tento trend bude pokračovať.

Na Deň otvorených dverí prišli aj trenčianski policajti.

Stanislav Stehel, Dopravný inšpektorát KR PZ v Trenčíne: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne prišlo na Deň otvorených dverí s tým, že si môžeme osloviť buď nádejných študentov, stredné odborné školy alebo končiace ročníky, ktoré by mali relatívny záujem o prácu v Policajnom zbore. V budúcnosti budú rokovania, kde sa môže vytvoriť nejaká budúca spolupráca formou duálneho vzdelávania. Vidíme tu potenciál v tom, že môžu byť aj budúci absolventi tejto školy našimi nádejnými kolegami.

Aj keď Stredná odborná škola dopravná je jediná so zameraním na dopravu v rámci Trenčianskeho kraja a jej absolventi majú vzsokú úspešnosť pracovného uplatnenia, stále má voľné kapacity.


Ďalšie články