Trenčania majú najvyšší priemerný vek

Ilustračná fotografia. Foto: Tomáš Somr

TRENČÍN (TASR/Terajšok) – Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 sa v Trenčíne sčítalo 54 740 obyvateľov (28 507 žien, 26 233 mužov). Informovala o tom hovorkyňa pre SODB 2021 Jasmína Stauder. 

Priemerný vek obyvateľov najmenšieho krajského mesta na Slovensku bol 44,1 roka, čo bolo najviac spomedzi krajských miest. V Trenčíne žilo 11 733 obyvateľov starších ako 65 rokov.

Z celkového počtu sčítaných obyvateľov bolo 54 179 Trenčanovštátnymi občanmi Slovenskej republiky, 529 obyvateľov mesta boli cudzinci. Počet cudzincov žijúcich v Trenčíne je najnižší spomedzi všetkých krajských miest.

Najviac Trenčanov sa v čase sčítania hlásilo k rímskokatolíckemu náboženskému vyznaniu (27 008), 2 672 obyvateľov sa prihlásilo k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Bez náboženského vyznania bolo 19 454 Trenčanov.

Obyvatelia a obyvateľky Trenčína mali v čase sčítania najmä stredoškolské vzdelanie. Až 26 444 obyvateľov mesta malo strednú školu, 14 718 malo vysokoškolské vzdelanie a 5 821 základné vzdelanie.

V Trenčíne bolo 25 166 bytov, z toho 18 883 v bytových domoch. Priemerná podlahová plocha bytu v Trenčíne bola takmer 79 štvorcových metrov. Po Nitre a Žiline bola tretia najväčšia spomedzi slovenských krajov.


Ďalšie články