Predplatné
Prihlásiť sa
Trenčianský Štandard

Duálne vzdelávanie budí záujem

Duálne vzdelávanie budí záujem

  Bánovce nad Bebravou – Získať bližšie informácie o škole alebo pomôcť žiakom s výberom vhodného smerovania po ukončení základnej školy pomáhajú dni otvorených dverí organizované Strednou odbornou školou strojníckou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Deviataci základných škôl mali možnosť dozvedieť sa okrem histórie vzdelávacej inštitúcie aj množstvo užitočných vecí o študijných odboroch, každodennom chode školy i o úspechoch, ktoré jej študenti dosiahli.

Podľa slov učiteľky odborných predmetov Zuzany Grešovej bola hlavným bodom programu počas celého informačného dňa prezentácia partnerských spoločností a firiem zapojených do duálneho vzdelávania so Strednou odbornou školou strojníckou.

„Dnešný deň otvorených dverí na škole je príležitosť na to, aby sme

sa mohli prezentovať ako zamestnávateľ, ktorý poskytuje možnosť duálneho vzdelávania pre študentov, to znamená, že chceli by sme osloviť tie deti a tých záujemcov, ktorí sem dnes prídu a ktorí majú záujem vôbec ísť študovať na techniku, že je aj možnosť uplatnenia v obore elektrotechnika,“ uviedol počas prezentácie špecialista ľudských zdrojov spoločnosti Západoslovenská distribučná Juraj Hudcovský.

„V rámci firmy ZKW Slovakia ponúkame študentom učebný odbor mechanik – elektrotechnik. S touto školou sme otvorili spoluprácu prvým rokom, čiže aktuálne máme dvoch prvákov v tomto učebnom odbore,“ povedal hlavný inštruktor duálneho vzdelávania spoločnosti ZKW Slovakia, s. r. o., Peter Hano.

Podnikateľských subjektov, ktoré sú ochotné zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania, pribúda.
So zaujímavou ponukou pre potenciálnych „dualistov“ prišla firma Fritzmeier Bánovce, ktorá je súčasťou nemeckého koncernu Fritzmeier-Group a je v rámci partnerského programu taktiež zapojená do duálneho vzdelávania.

„Naša firma ponúka zaujímavé a perspektívne zamestnanie pre profesiu zvárač CO2, obsluha laseru, obsluha CNC ohraňovacieho lisu, ako i strojný zámočník,“ uviedla personalistka spoločnosti FMB, s. r. o., Margita Žiklová.

„Priniesli sme ukázať kolegom naše softvérové riešenie, ktoré ponúkame pre školy. S touto školou dlhodobo spolupracujeme a rozhodli sme sa takýmto spôsobom podporiť tento deň otvorených dverí,“ informoval riaditeľ spoločnosti Schier Technik Slovakia, s. r. o., Radoslav Zavřel.

Prišiel aj novozvolený primátor mesta Bánovce nad Bebravou Róbert Gašparík. „Prišiel som na pozvanie pani riaditeľky veľmi rád, pretože táto škola mi je veľmi blízka vzhľadom na to, že sme tu rozbiehali aj projekt Tatra do škôl. Veľmi sa mi páči, keď firmy, ktoré sú tu v Bánovciach a prípadne aj iné firmy na Slovensku, sa podieľajú na duálnom vzdelávaní,“ konštatoval.

Organizátor dňa otvorených dverí zaradil do celodenného programu aj sprievodné akcie deň zdravia či odborné prednášky spojené s prezentáciou vysokých škôl.


Stanislav Vavro