Strieborné výročie oslávili zborníkom

Tajomníčka Literárneho klubu Omega Janka Poláková. Foto: Lívia Slynková

TRENČÍN – Trenčiansky Literárny klub Omega si v minulom roku pripomenul 25 rokov svojho pôsobenia. Pri tejto príležitosti vznikol zborník, ktorý ponúka nahliadnutie do tvorivého sveta jednotlivých členov klubu.

Témy boli voľné, sú to prozaické aj poetické útvary. Každý sa snažil dať do tej svojej práce to najlepšie,” povedala tajomníčka klubu Janka Poláková, ktorá zároveň zborník zostavovala.

Zborník s názvom Strieborné svety predstavuje prierez tvorby 26 autorov Literárneho klubu Omega v Trenčíne. „Je sympatické, že aj napriek zložitej situácii zapríčinenej protipandemickými opatreniami členovia klubu neprestali písať, zúčastňovali sa literárnych súťaží a viacerí úspešne.”

Prezentácia zborníku Strieborné svety sa uskutoční vo štvrtok 8. septembra vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne. 

Dvadsaťpäť rokov literárneho klubu hodnotí Poláková s nadšením. „Som hrdá, že klub prežil a prežíva. Patrí k jedným z najstarších na Slovensku.” 

Tajomníčka odbočky Spolku slovenských spisovateľov Trenčianskeho kraja Margita Ivaničková v úvode novovydaného zborníku píše: „Ak Literárny klub Omega kontinuálne vytrval, znamená to, že má stabilnú bázu, dramaturgiu, víziu a čo je najpodstatnejšie – vôľu k tvorivosti jeho členov. Tvorivosť je vzácne korenie našich dní. Je to dar a tento dar nie je nadelený každému.” 

Literárny klub pôsobí od roku 1996 pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne. Vystriedalo sa v ňom viac ako 80 autorov s rozličným spôsobom písania aj myslenia. V klube nachádzajú podporu v tvorbe. Mnohí členovia vydali svoju prvú publikáciu práve vďaka nemu. „Je to príležitosť stretnúť sa s ľuďmi rovnakej krvnej skupiny. Majú možnosť sa prezentovať a zbaviť sa niektorých ostychov,” priblížila Poláková. 

Výstupom klubovej činnosti je zborník, ktorý klub vydáva každé dva roky. Strieborné svety je dvanástym v poradí. „Želám všetkým členom klubu veľa rozjímavých chvíľ v osobnom tichu a sústredení, ktoré odkrýva nové, nezvyčajné a iné pohľady na náš údel v porovnaní s tými, ktorí sa tak náhlia a kričia, že nemajú kedy žiť. O tom je literárna práca,” uzavrela Ivaničková.


Ďalšie články