Predplatné
Prihlásiť sa
Trenčianský Štandard

Na schválenie chýbali dva hlasy

Nová obytná zóna by mala vzniknúť neďaleko Araveru, budúce dopravné napojenie smeruje až k nadjazdu nad železnicou. Foto: Tomáš Somr

TRENČÍN – Najdlhšia diskusia sa na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období strhla paradoxne k bodu, ktorý pôvodne v programe nemal figurovať. O novom dopravnom riešení v okolí cesty I/61 smerom na Dubnicu nad Váhom sa rokovalo po poslaneckom návrhu Miloslava Baca.

Ešte v máji doručili na trenčiansku radnicu žiadosť spoločnosti PD Košnovec, ktorá vlastní v Opatovej pozemky a plánuje tu vybudovať novú obytnú zónu Za chmelnicou. Z troch riešení dopravného napojenia sa ako najvhodnejšie ukázalo viac ako 600 metrov dlhé napojenie na križovatku smerom k nadjazdu nad železnicou.

To je však zároveň aj najdrahším riešením a predpokladané náklady dosahujú približne 1 milión eur. Podľa developera nová cesta sprístupní aj 150-tisíc metrov štvorcových územia, na ktorom sa môže mesto rozvíjať a preto vyzval samosprávu na 50-percentné finančné spolupodielnictvo pri realizácii dopravného riešenia.

Už prvé reakcie poslancov naznačovali, že so schválením uznesenia bude problém. Podľa poslanca Svorada Harceka by sa takouto problematikou nemalo zaoberať končiace mestské zastupiteľstvo, ale je to téma pre nových poslancov, ktorým začne funkčné obdobie v novembri. V podobnom duchu sa vyslovil aj poslanec Richard Medal, ktorému navyše prekážalo, že tento bod programu bol zaradený ako doplňujúci a podklady k nemu prišli e-mailom v predvečer zastupiteľstva.

„Zhodujem sa s poslancom Harcekom, že na poslednom zastupiteľstve by sme takéto témy nemali otvárať a posväcovať polmiliónovú investíciu zo strany mesta do budúcna. Ako budeme postupovať pri investičných akciách v minulosti, kedy súkromní investori vybudovali cestu – tiež im budeme preplácať polovicu nákladov? A to isté platí aj pre budúcnosť. Každý nový investor, ktorý bude chcieť stavať ulicu, príde na mesto a požiada o preplatenie 50 percent nákladov, lebo ste to spravili v Opatovej. Nepovažujem to za systémové riešenie,“ skonštatoval poslanec Martin Petrík.

Opačný názor vyslovil poslanec Miloš Mičega. „Ak mi raz niekto povie, že do územia sa má priviesť nová komunikácia ako chrbtica celého územia, čo umožní jeho rozvoj, je mojou psou povinnosťou za takýto návrh hlasovať. A to aj napriek tomu, že tento návrh prichádza na konci volebného obdobia. Dáva však šancu hneď na začiatku ďalšieho volebného obdobia sa venovať tomuto priestoru, ktorý je vstupom do mesta Trenčín,“ poznamenal Mičega.

V hlasovaní sa však nenašiel dostatočný počet poslancov na schválenie budúcej spolupráce s investorom, pri 18 prítomných poslancoch bolo potrebných 10 hlasov, ale za prijatie uznesenia hlasovali len ôsmi. Už dnes je však veľký predpoklad, že celá téma sa na rokovanie zastupiteľstva vráti po októbrových komunálnych voľbách.


Lukáš Dedík