Jarná migrácia žiab vrcholí

web-122

Každoročne na jar sa začína masívna migrácia žiab z lesov do rybníkov a vodných nádrží, kde kladú vajíčka. Počas svojej cesty k vode však väčšina z nich musí prejsť cez asfaltové cesty, každoročne tak uhynie veľké množstvo žiab.

Na základe monitorovania ochranárov sa migrácia žiab začína, v posledných rokoch, koncom marca a spätný ťah prebieha zhruba do konca apríla.

„V lokalite pri vodnej nádrži žije viacero druhov žiab a ropúch. Ide najmä o ropuchu  bradavičnatú. Sú tu aj skokany. Ale ropucha obyčajná je najkritickejšia práve v tom, že žije v lese a v čase migrácie sa chce dostať do vody,“ uviedol Marek Měrka.

Na migračnej trase sa už štvrtý rok schádza okrem ochranárov aj množstvo dobrovoľníkov, ktorí zvieratám počas migrácie pomáhajú.

Podľa slov ochranára na ochranu obojživelníkov každú jar inštalujú na trase dlhej 400 metrov zábrany z fólie a drevených stĺpikov, ktoré žaby zastavia.

 „Pozdĺž  fólie sme zakopali vedrá. Tie chodíme pravidelne kontrolovať a ropuchy z nich vyberáme a prenášame cez cestu do vodnej nádrže. Na danom úseku sú aj migračné tunely,“ opísal ochranár.

Osadené značky vyzývajú ľudí a vodičov na to, aby počas migrácie obmedzili cestu na aute popri vodnej nádrži a radšej dali prednosť prechádzke,“ povedal Měrka.

Hlavný koordinátor ťahu obojživelníkov Marek Měrka nezabudol pripomenúť, že pred končiacou sa migráciou preniesli cez cestu k vodnej ploche už viac ako 1 050 obojživelníkov.

„Hlavným dôvodom prečo takúto aktivitu každoročne robíme je to, že žaby sú vzácny a chránený živočích s veľkým významom pre daný ekosystém,“ dodal Měrka.


Ďalšie články