Potomok jedného z najstarších rodov

štátny archív TN Potomok jedného z najstarších rodov. Foto: FB Štátny archív TN

TRENČÍN – Čo všetko ukrýva Štátny archív v Trenčíne?

Gabriel Nozdrovicky, potomok jedného z najstarších rodov z bývalej Trenčianskej stolice, ktorého pôvod siaha až do 13. storočia nášho letopočtu, navštívil tento týždeň Štátny archív v Trenčíne.

Mohol sa tak po prvý raz odfotiť pri obraze z roku 1863, na ktorom je vyobrazený rodokmeň jeho rodu.

Gabriela Nozdrovického sme vyspovedali exkluzívne pre Terajšok.

Kedy ste sa začali vážnejšie zaujímať o svojich predkov a čo vás viedlo k tomuto záujmu?

Aktívne sa tejto téme venujem posledné dva roky. Keď som bol malý, babka mi vždy rozprávala o predkoch. Paradoxne, aj keď bola z iného rodu, bola to jej záľuba a chcela, aby sme niečo predali ďalej.

Keď babka zomrela, čím viac rokov som mal, tým menej som si toho o predkoch pamätal. Vo veku tínedžera som riešil skôr veci, ktoré riešia tínedžeri, a nie predkov.

Zlom nastal, keď sa ma niekto opýtal niečo bližšie ohľadne mojej rodiny a ja som nevedel odpovedať. Vedel som len, že prišli z Nozdrovíc a boli urodzeného pôvodu. Neskôr som sa dozvedel, že už môj pradedo začal zhromažďovať informácie po predkoch (on bol posledný z Nozdrovíc). A tak som získal stavebný pilier od viacerých ľudí mojej rodiny.

Čo ste o rodine Nozdroviczkých zistili?

Na otázku, čo všetko som zistil za posledné dva roky, by som mohol napísať bakalársku prácu. Pripravujem aj publikáciu. V dnešnom Slovensku už o rodine bežní ľudia príliš nevedia, ale informácií je po archívoch na Slovensku aj v Maďarsku nespočetne. V Nitre som objavil napríklad testament po prapraprababke, ktorá pochádzala z Výčap – Opatoviec. V Trenčíne súdne procesy a zopár ďalších testamentov. Online archívy a fondy, ako je napr. Slovakiana a Hungaricana, dokážu veľmi dopomôcť k vyhľadávaniu. Tam som objavil 100 až 150 rokov staré noviny, v ktorých sa píše o Nozdroviciach a ovocných sadoch, ktoré tam založil kráľovský radca a slovenský národovec Ladislav Nozdrovický. Ďalej rôzne urbáre z obcí, kde rodina vlastnila majetky, presné spisy majetkov, koľko holdov zeme, lesov a lúk vlastnili. Dokonca koľko niektorí zarábali pozemkovým príjmom.

Nedávno vydali monografiu obce Výčapy – Opatovce, kde je moja línia opísaná až po môjho prapradeda. Moja línia v tej obci získala viacero pozemkov už v 17. storočí. Neskôr sa tam priženil praprapradedo, ktorého otec bol „Magyar királyi testőrség“ – kráľovský telesný strážca – stráž, ktorú nechala podľa mojich zdrojov vytvoriť Mária Terézia ako dar Uhorsku po vojne.

Aká informácia vás počas výskumu najviac prekvapila?

Prekvapilo ma celkovo to, aké množstvo informácií sa zachovalo v rodine, v archívoch a akí významní dokázali byť niektorí členovia rodiny. Povolania, ako kráľovskí radcovia, strážcovia, podžupani a iní vojenskí, cirkevní a úradní hodnostári. Zopár ich spomeniem: gróf provincie 16 Spišských miest Juraj Nozdrovický, katarský biskup a kanonik Štefan Augustín Nozdrovický – známy aj z Nitry, kde bol pochovaný, kráľovský radca a známy sadár a slovenský národovec Ladislav Nozdrovický, plukovník v Hadikovom vojsku Pavol Nozdrovický, ktorý žil v Košiciach…

V Štátnom archíve Trenčín ste mali možnosť pozrieť si celý rodokmeň Nozdroviczkých. Ako na vás zapôsobil? Je vaša rodinná línia prepojená s inými významnými rodmi?

Čo sa obrazu týka, ja som ho už dávnejšie ako kópiu obdržal od Trenčianskeho múzea. Mám ju zavesenú doma v obývačke. V archíve som ho videl po prvýkrát len ako originál.

Na internete sú o ňom chybné údaje, ktoré som už konzultoval s Trenčianskym múzeom. Inak som na rodostrome už dávno určil, ktorá vetva patrí akej línii. Aj tú svoju som tam našiel. Ďalej som tam ponachádzal aj zopár chýb, v umiestnení jabĺk napríklad. Strom bol ale s najväčšou pravdepodobnosťou nedokončený, pretože v pravom hornom rohu je vidno stopy po ceruzke a nových jablkách.

Zaujímavosť ale je, že miesto, ktoré je na obraze namaľované, je skutočné. Pomocou 3D zeme, programu od známeho prehliadača sme s kamarátom našli približné miesto, kde mohol aj strom reálne stáť. Lepšie určiť polohu nám pomohli hory a kopce, ktoré sú na obraze v pozadí. Naživo tento obraz úplne dýchal históriou a bol to pre mňa zážitok. Všetky obrazy darovala do múzea dolná línia našej rodiny. Moja línia je prepojená s rodmi Rudnyánszky, Géczy, Marsóvszky, Divéky, Ghillányi, Lieszkovszky…

Vypátrali ste svojho najstaršieho predka? Kto ním bol a v akom roku sa narodil?

Najstarší predok podľa tradovania v rodine je Peter z roku 1250, ale najstarší genealogicky doložený predok je Peter de Nozdrovicz z roku 1370.


Ďalšie články