Štandard štartuje expanziu do regiónov

TN Štandard 2 Štandard štartuje expanziu do regiónov. Foto: Peter Peťovský

Milí čitatelia,

dovoľte, aby som vás informoval o zmene, na ktorej sme dlhšie pracovali. Chceme vám byť bližšie a sme presvedčení, že vďaka tomu môžeme byť silnejší. Štandard vo februári začal s expanziou do slovenských regiónov. Krása aj sila Slovenska je v našej krajine, mestách a regiónoch. Je fascinujúce, ako si v našej malej krajine ctíme a pestujeme naše mieste identity. Nie je to žiadna náhoda, záležalo na tom našim predkom, záleží aj nám. Naša krajina s jej dolinami aj mestami, rôznorodosťou aj prepojenosťou to len posilňuje.

Náš ďalší rozvoj na tom chce stavať.

Do nášho vydavateľského domu patrí od septembra minulého roku aj portál Terajšok. Ten vznikol a bol na trhu desať rokov, počas uplynulých mesiacov postupne prešiel organizačnými zmenami, zlúčili sme sa pod jednu značku a dnes je už premenovaný na Trenčiansky Štandard. Jeho webstránka je trencin.standard.sk.

Od momentu, ako sa stalo trenčianske vydavateľstvo súčasťou nášho vydavateľstva, sme začali pracovať na plánoch, ako sa rozšíriť do regiónov. Trenčín preto má a bude mať výsadné postavenie v našej regionálnej stratégii. Trenčiansky Štandard sa v tomto momente stal vzorom, podľa ktorého vzniknú aj ďalšie redakcie v ďalších slovenských mestách.

Nevzniká nové médium, Trenčiansky Štandard a aj ďalšie redakcie, ktoré budeme postupne budovať, budú patriť pod Štandard, ale budú mať separátne redakčné tímy, pokrývať miestne témy a zároveň kombinovať obsah so Štandardom, ako ho poznáte z našej domovskej stránky. Naše regionálne vydania budú primárne mapovať a komentovať miestne problémy, to, čo vás trápi a čo sa rieši vo vašom meste.

K lokálnemu obsahu pridáme niektoré texty zo Štandardu, čím sa zvýši ich dosah. Vidíme v tom príležitosť. Dôvod je jednoduchý, Štandard má silnejšie zázemie v slovenskej spoločnosti ako v hlavnom meste, takžde ideme za našimi čitateľmi a priaznivcami. Líšime sa tým od liberálnych médií a považujeme to za dôležitý pilier, ktorý chceme posilniť.

Články budú čiastočne uzamknuté, ale bude tam viac regionálnych tém spracovaných iným spôsobom, ktoré budú otvorené. Začíname dnes a tešíme sa na nových kolegov aj novú prácu. Štandard rastie a to je dobre.

Jaroslav Daniška, šéfredaktor


Ďalšie články