Ako sa v Trenčíne veci sľubujú a „blázni sa radujú“

Most M 6211 na ceste I/61 cez rieku Váh v Trenèíne. Most M 6211 na ceste I/61 cez rieku Váh v meste Trenčín. Foto: Radovan Stoklasa/TASR

Staré ľudové porekadlo hovorí, keď sa sľuby sľubujú, blázni sa radujú. Keďže ide o porekadlo, netreba ho brať doslovne. V tomto prípade len jednoducho hovorí, že pri niektorých sľuboch treba byť zdržanlivý.

Zrejme je to tak aj pri ceste I/61, ktorá je hlavnou dopravnou tepnou mesta Trenčín smerujúcou zo Zámostia, cez Hasičskú a Štefánikovu ulicu smerom do Trenčianskej Teplej. Každý Trenčan aj návštevník mesta vie, že vďaka ranným a popoludňajším zápcham prirodzene patrí k najfrekventovanejším cestám. Podľa sčítania dopravy z roku 2019 úsek cesty I/61 v centre Trenčína dosahuje dennú kapacitu 38-tisíc vozidiel, čo je už na hranici jej možností.


Práve preto sa mesto Trenčín opodstatnene pred dvomi rokmi rozhodlo pre jej preložku v centre bližšie k železničnej trati smerujúcej do Bánoviec nad Bebravou. Po stretnutí so štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Dušanom Veličom to v októbri 2021 potvrdil priamo trenčiansky primátor Richard Rybníček. Preložku cesty I/61 vyhlásil za investičnú prioritu mesta v novom programovom období.


Dobre mienená vízia mesta ale narazila na ekonomickú realitu. Podľa Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR, ktorý pravidelne hodnotí efektivitu verejných politík a výdavkov rozpočtov verejnej správy, nielen že dopravný projekt preložky cesty stále nie je vyhodnotený z dopravného hľadiska, ale nie je jasné najmä jeho financovanie.


Len preložka cesty I/61 v centre mesta Trenčín smerom k železnici by podľa Slovenskej správy ciest v dnešných cenách mala stáť 102 miliónov eur. Vzniká pritom tiež otázka, či iba preložka cesty naozaj vyrieši plynulosť premávky áut počas dopravných špičiek. Rovnaký útvar dodáva, že projekt má byť ekonomicky návratný, ale návratnosť nie je možné vyhodnotiť pre nedostatky v dopravnom modeli. Majú v ňom chýbať niektoré ulice, v ktorých by sa mala v nadväznosti na preložku výrazne meniť doprava. Obyvatelia sídliska Juh by pritom namiesto cestovania do mesta jazdili viac smerom na Bánovce nad Bebravou.


Útvar hodnoty za peniaze vyslovene upozorňuje, že projekt nemá zabezpečené financovanie, pretože hoci ide o štátnu cestu, nepatrí medzi štandardné dopravné projekty obchvatov a diaľnic, ktorých cieľom je odklon tranzitnej dopravy. Mesto nebude vedieť projekt realizovať samo, teda napríklad bez zázračných zdrojov Európskej únie. A nemôže rátať ani s pomocou štátu, pretože Slovensko zatiaľ nemá nastavený mechanizmus financovania práve na takýto typ investícií, akou je trenčianska predstava. Ako je potom možné, že si ho mesto zadefinovalo ako investičnú prioritu?


Upraviť dopravnú technickú dokumentáciu projektu by nemalo predstavovať vážnejší problém. Stále to ale nerieši jeho financovanie, ktoré má byť už dva roky prioritou programového rozpočtu mesta. Celá vec sa skôr javí ako jeden z ďalších nekonečných projektov ako dokončenie futbalového štadióna, prípadne ako úplná utópia v podobe rekonštrukcie železničnej stanice. Zdá sa teda, že predstavitelia mesta rozdávali pred ostatnými samosprávnymi voľbami vízie za stámilióny bez dostatočného finančného krytia.


Ďalšie články