FOTO: Sexuálne zneužívanie, sprchy bez teplej vody a hlad. Deti v reedukačnom centre žijú horšie ako väzni

Utajené utrpenie? Deti v reedukačnom centre čelili sexuálnemu zneužívaniu, zatiaľ čo psychologička upratovala Reedukačné centrum Bystričany sídli v historickej budove kaštieľa. Foto: Jozef Števula

TRENČÍN/BYSTRIČANY – Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (GP) nedávno zverejnila správu s výsledkami kontrol v reedukačných centrách, ktoré odkryli alarmujúce nedostatky. V mnohých prípadoch sa zariadenia ukázali byť nielen neschopné plniť svoj účel, ale aj ako nebezpečné miesta pre deti. Jedno z nich sa nachádza aj v Trenčianskom kraji.

Neohlásené previerky, ktoré vykonávala prokuratúra v 13 reedukačných centrách (RC) naprieč Slovenskom, odhalili vážne porušovanie práv detí na dôstojné zaobchádzanie a primerané životné podmienky, ale tiež rozsiahle nedostatky v dodržiavaní právnych noriem a hygienických štandardov. 

„Previerkami bolo zistené, že maloletým deťom v RC sú vo viacerých oblastiach poskytované práva v menšom rozsahu než odsúdeným vo výkone trestu odňatia slobody,“ zdôraznila prokuratúra.

Poburujúce sú aj nedostatky v hygienických, priestorových či materiálno-technických podmienkach, ktoré podľa GP nezodpovedali ani minimálnym požiadavkám vyplývajúcim z právnej úpravy. Za neakceptovateľnú pokladajú tiež skutočnosť, že v niektorých centrách izby pre deti nedosahovali ani požadovanú minimálnu výmeru, pri osobnej hygiene nemali chovanci zabezpečený prívod teplej vody a vo viacerých zariadeniach sa sťažovali na hlad. 

Psychologička ako upratovačka

Je alarmujúce, že GP našla pochybenie v každom z 13 centier. Jedným z nich bolo aj RC Bystričany – Chalmová, ktoré sídli v historickej budove kaštieľa v katastri obce Bystričany v Prievidzskom okrese.

Podľa zistení prokuratúry nemali deti v tomto zariadení prístup k psychologickej pomoci. Bývalá riaditeľka RC Bystričany zdôvodňovala absenciu psychológa v zariadení nasledovne: „…psychologička tu kedysi bola, ale nemala tu čo robiť, tak pomáhala upratovať…“. Toto vyjadrenie považuje GP za paradoxné, keďže zariadenie má za úlohu pomáhať deťom s narušeným psychosociálnym vývinom a poruchami správania.

V prípade RC Bystričany okrem iného zaznamenali aj prípady detí, ktoré sa stali obeťou sexuálneho násilia. Na odhalenie závažných skutočností mala bývalá riaditeľka centra reagovať spôsobom, že „ak sa také niečo stane opäť, oznámi sa to“. O stanovisko sme požiadali aj vedenie strediska, ktoré sa však odmietlo k prípadu vyjadriť.

Starosta obce chce centrum zatvoriť

Výrazné znepokojenie zo zistení GP neskrýval ani starosta obce Bystričany Filip Lukáč. V otvorenom liste adresovanom ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomášovi Druckerovi požaduje okamžitú nápravu a vyvodenie zodpovednosti. 

„Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ale aj Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne ako zriaďovateľ Reedukačného centra Bystričany-Chalmová, miliónmi eur ročne nielen z daní všetkých občanov Slovenska vytvorilo a podporuje systém, ktorý nielenže deťom zjavne nepomáha, ale priam ničí ich budúcnosť a životy. Pre ilustráciu, (len) o 12 detí v Reedukačnom centre Bystričany-Chalmová sa podľa zistení GP stará (až) 22 zamestnancov, pritom ani pri tomto počte nie je zariadenie schopné vytvoriť pre deti prostredie, ktoré im pomôže s ich problémami a ktoré ich začlení do našej spoločnosti,” uviedol Lukáč.

Ročný náklad na prevádzku RC Bystričany-Chalmová bol pritom vyčíslený na viac ako 615-tisíc eur. Starosta Bystričian sa zároveň domnieva, že priestory významnej kultúrnej pamiatky z prvej polovice 17. storočia nie sú vhodné pre zariadenie, akým je RC – od požiadavky na veľkosť a klímu miestností, cez počty detí umiestnených na jednej spoločnej izbe, až po energetické náklady a nedostatočnú údržbu. Rezort školstva preto požiadal o premiestnenie detí a trvalé zatvorenie centra.

Riaditeľka sa musela porúčať

Na základe závažných zistení GP a otvoreného listu starostu obce sme kontaktovali Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne (RÚŠS), ktorý je zriaďovateľom RC Bystričany. Riaditeľka úradu Gabriela Petrovičová pre Trenčiansky Štandard potvrdila, že budú realizované stretnutia so zástupcami obce aj s poslancami Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí sú zástupcami regiónu, avšak ani v minulosti ani v tomto období vraj neevidujú žiadne sťažnosti, prípadne podnety zo strany obce a jej poslancov na nesprávne fungovanie zariadenia.

O skutočnosti, akým spôsobom bola zabezpečovaná starostlivosť o deti umiestnené v RC Bystričany, však svedčí aj fakt, že RÚŠS v Trenčíne prijal opatrenia k náprave zmenou riaditeľa a možnosťou prijatia psychológa a zdravotnej sestry. V súčasnosti je riaditeľom zariadenia Ladislav Mikuš.

Vzhľadom na citlivosť situácie je dôležité k zisteniam GP pristupovať individuálne. Na pôde ministerstva školstva sa konalo pracovné stretnutie zástupcov rezortu, riaditeľkami a riaditeľmi regionálnych úradov školskej správy a takisto aj so zástupcami jednotlivých reedukačných centier. Diskusie na túto tému mali byť aj predmetom rokovania Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. 

Vývoj situácie budeme sledovať.

RC Bystričany sídli v historickej budove kaštieľa v katastri obce Bystričany. Foto: Stanislav Vavro
Izba detí v RC Vráble. Foto: GP SR
Izba detí v RC Čerenčany. Foto: GP SR
Stav zariadení na osobnú hygienu v RC Sološnica. Foto: GP SR
„Izolácia“ v RC Zlaté Moravce. Foto: GP SR
Vnútorné priestory RC Trstín. Foto: GP SR

Ďalšie články