Handlová má pred sebou zaujímavé projekty. Pozrite sa, čo všetko mesto plánuje

budova MsU handlova_gruberova Handlovčania poznajú projektové zámery mesta na tento rok. Ktorých oblasti sa dotýkajú? Foto: Stanislav Vavro, mesto Handlová

HANDLOVÁ – Mestská radnica má na rok 2024 rozbehnutých minimálne 10 projektových zámerov, ktoré sú v rôznych fázach rozpracovanosti.

Projekty budú financovať z cudzích zdrojov. „V tomto náročnom ekonomickom období je to najefektívnejšia možnosť financovať rozvoj mesta,“ informoval o projektových plánoch vedúci oddelenia mestských projektov MsÚ Handlová Peter Cagáň.

Najprioritnejším projektom je rekonštrukcia Materskej školy na Morovnianskej ceste, kde chce mesto každý pavilón zatepliť, urobiť aj zmeny v dispozíciách a vylepšiť sociálne zariadenia.

„Sme vo fáze spracovávania architektonickej štúdie, tá by mala byť ukončená v januári a následne budeme súťažiť zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktoré je jednak povinnou prílohou a jednak nám udá, s akým rozpočtom treba rátať,“ uviedol Cagáň.

Druhý projekt mesta je zameraný na rodiny s deťmi v Handparku. „Ide o detské ihrisko Rodinka, kde máme podpísanú dotačnú zmluvu a máme už zaslané aj peniaze z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Sme vo fáze prípravy verejného obstarávania. Predpokladáme, že táto súťaž bude vyhlásená na konci januára, respektíve prvý februárový týždeň tak, aby sa ihrisko mohlo ukončiť na konci leta,“ uviedol Cagáň.

Ďalším väčším projektom je ekologická mestská hromadná doprava. „Pri elektromobile je vyhlásená výzva. Uzávierka hodnotiaceho kola, do ktorého chce mesto podať žiadosť, je na konci februára,“ uviedli na webe mesta.

Podľa vedúceho oddelenia sú už prvotné podklady pripravené a mesto musí mať vykonaný aj prieskum trhu, od ktorého sa odvíja rozpočet. S dopravou súvisí tiež projekt vybudovania autobusovej stanice.„Vybudovanie autobusovej stanice na mieste súčasnej mestskej tržnice je zámer, ktorý je už veľa rokov v pláne. Máme ten zámer už možno aj 10 rokov, avšak aktuálna možnosť podpory vznikne aj v tomto novom programovom období. Na Slovensku by mala vyjsť výzva zameraná práve na budovanie takýchto staníc v našom regióne,“ povedal Cagáň.

Obyvatelia môžu očakávať aj rekonštrukciu verejného osvetlenia na Morovnianskom sídlisku. Dokumentácia je už spracovaná, mesto čaká na správoplatnenie stavebného povolenia a následne môže žiadať environmentálny fond o úver.

K veľkým projektom patrí aj pokračovanie činnosti kontaktného centra na pomoc ľuďom, ktorí sú ohrození stratou zamestnania.

Na projektoch pracujú aj handlovské základné školy.

Základná škola na Školskej ulici chce zrekonštruovať telocvičňu, vybudovať multifunkčné ihrisko, ale aj bytový domček a vytvoriť v ňom priestor na vzdelávanie pre integrovaných žiakov.

Základná škola na Mierovom námestí sa zameriava na výmenu športových povrchov na školských športoviskách.

Zaujímavý projekt sa pripravuje aj v oblasti cestovného ruchu. Ide o kamenný chodníček z malých kociek. Naplánovaný bol ešte v roku 2014, kedy sa robila projektová dokumentácia k námestiu.

„Tu čakáme na vyhlásenie výzvy cez MAS Žiar a išlo by to cez operačný program rozvoja vidieka. Ide o rôzne oblasti, ktorých sa projektové zámery týkajú, od podpory verejného života cez energetiku až po inovácie,“ uzavrel Cagáň

(Zdroj: Mesto Handlová)


Ďalšie články