Zbúra sa nová autobusová stanica? 

Predpokladané trasovanie štátnej cesty. Foto: autor Predpokladané trasovanie štátnej cesty. Foto: autor

Znie to až neskutočne, ale otázka je namieste. Primátor Rybníček po trinástich rokoch od predaja autobusovej stanice a rokovaniach s jej novým vlastníkom predkladá poslancom návrh zmluvy na vybudovanie novej stanice, ktorá by mala stáť 2,4 milióna eur. Z toho sumou 1,2 milióna eur prispeje Trenčiansky samosprávny kraj.

Tento návrh stanice sa javí reálnejší ako ten predchádzajúci, ktorý mal stáť viac ako 100 miliónov eur.  

V čom je však problém?

Autobusovú stanicu majú postaviť na mieste novej plánovanej štátnej cesty. V júni 2022 schválili poslednú zmenu územného plánu. Vedenie mesta vtedy do plánu zapracovalo novú štátnu cestu s jej umiestnením pred železničnou stanicou spolu s prekládkou Hasičskej ulice. Trenčania si to pamätajú pod pracovným názvom „Prekládka Štefáničky do parku“.  

Novú autobusovú stanicu majú postaviť priamo na navrhovanej štátnej ceste, teda tiež v priestore pred železničnou stanicou. Ak by postavili novú stanicu a potom by začali s výstavbou cesty, stanicu by museli následne zbúrať a odstrániť. Nepomôže jej ani umiestnenie cesty pod zem do tunela.  

Dovolím si pripomenúť ešte tú skutočnosť, že plánovaná štátna cesta je pre Trenčín strategická. S jej návrhom prišla práve Trenčianska radnica a v územnom pláne ju vymenila za viac ako 50 rokov plánovaný juhovýchodný obchvat Trenčína, ktorý mal odľahčiť dopravu nielen v centre mesta, ale aj na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh. Aj preto je logické, aby s výstavbou cesty začali čo najskôr.

Žltou farbou je vyznačené predpokladané trasovanie štátnej cesty

Pýtame sa

Je vhodné postaviť novú stanicu skôr ako štátnu cestu a potom ju búrať? Nebolo by lepšie získať späť pozemky pred kasárňami a tieto mať do budúcna alebo aj teraz k dispozícii pre záujmy mesta, teda aj pre novú stanicu?
 
Ako sa počíta s autobusovou stanicou v projekte „Prekládka Štefáničky do parku“? Otázok je viac, ale odpoveď nám dá budúcnosť, možno aj tá najbližšia. 

Zbúra sa nová autobusová stanica? 

Rubrika Hyde park slúži ako priestor pre publikovanie názorov, postojov a tém osobností z rôznych oblastí života a diania v spoločnosti. Texty nevyjadrujú názor redakcie. 


Ďalšie články