Naozaj je treba Trenčianskej župe zatlieskať?

Autobusová stanica v Trenčíne je hanbou mesta Podľa zmluvy z roku 2019 sa malo do trenčianskej autobusovej stanice priebežne investovať už päť rokov. Foto: Radoslav Varga

Takto pred týždňom sa na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja zišla takmer kompletná osádka televíznych i píšucich regionálnych redaktorov. Prvý povíkendový deň nezvykne byť na senzácie bohatý, a tak záujem vzbudila téma brífingu zvolaného trenčianskym županom Jaroslavom Baškom.

Aj vďaka vysokej novinárskej účasti sa celým Trenčianskom krajom, ba aj za jeho hranicami šírila informácia o tom, že Trenčianska župa prispeje viac ako jedným miliónom eur na dlhoočakávanú rekonštrukciu autobusovej stanice v Trenčíne.

Informácia, ktorá si na prvé počutie zaslúži smerom ku krajskej samospráve pochvalu. Zvlášť v situácii, kedy trenčianska autobusová stanica nutne nielen vyžaduje revitalizáciu, ale hlavne potrebuje, aby sa od rôznych skíc, štúdií a vizualizácií už konečne prešlo k reálnym stavebným činom. Ale naozaj je treba Trenčianskej župe zatlieskať?

Pravda je totiž taká, že ak by ste nazreli do tohtoročného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, tak tam v jeho investičnej časti nenájdete ani zmienku o miliónovom finančnom príspevku na rekonštrukciu trenčianskej autobusovej stanice. Kraj totiž naozaj v tejto chvíli ani nemusí otvoriť pomyselnú „peňaženku“ a vytiahnuť z nej milión, aby sa práce na dvaapolmiliónovom projekte začali realizovať. Časť z nich už totiž dávno mala byť hotová, keďže financie na investície do autobusových staníc z krajského rozpočtu priebežne prúdili už od začiatku roku 2019. 

Aj samotný župan Baška priznal, že TSK má s vlastníkmi viacerých autobusových staníc v kraji podpísanú zmluvu o spolupráci s dvomi dôležitými ukazovateľmi. Prvým je výška finančnej odplaty, ktorú kraj ako zodpovedný za organizáciu prímestskej autobusovej dopravy zaplatí autobusovému dopravcovi a ten následne majiteľovi autobusovej stanice za vstup každého autobusu na konkrétnu stanicu. Tým druhým je suma, ktorú je majiteľ autobusovej stanice povinný z celkovej finančnej odplaty investovať do jej rozvoja a zvýšenia komfortu pre cestujúcich.

Verte či nie, v prípade prejazdov autobusových spojov autobusovými stanicami nejde o žiadne centové záležitosti – každý jeden takto vyrobí nákladovú položku minimálne tri eurá. Híkať od údivu budete až vo chvíli, keď si spravíme ročný súhrn. Na trenčiansku stanicu príde ročne takmer 158-tisíc prímestských spojov. Majiteľ autobusovej stanice za to zinkasuje takmer 527-tisíc eur.

Pripočítajme k tomu stanice v Dubnici nad Váhom, Myjave a najnovšie aj Ilave a ročná suma uhrádzaná za to, že modré autobusy vstúpia na autobusovú stanicu, kde vyložia a naložia cestujúcich, prevyšuje 1,3 milióna eur.

Späť k oprávnenosti potlesku pre Trenčiansku župu. Zmluva z roku 2019 hovorila jasne o tom, že v priebehu nasledujúcich piatich rokov preinvestujú majitelia autobusových staníc z autobusového „vstupného“, ktoré im TSK poctivo a pravidelne uhrádzal, sumu 800-tisíc eur. A tá istá zmluva hovorí aj o zmluvnej pokute za nesplnenie tohto záväzku – ten je vo výške hodnoty rozdielu medzi zmluvne dohodnutou a reálne vynaloženou výškou investície. 

Už letmý pohľad na autobusové stanice v kraji, ale hlavne na tú trenčiansku, naznačuje, že sa zmluva od jej podpísania zo strany majiteľov autobusových staníc vôbec neplnila. Asi nie je sporu o tom, kto má kontrolovať plnenie zmlúv, kde jedným zo zmluvných subjektov je Trenčiansky samosprávny kraj. Je to hlavný kontrolór, ktorý si však očividne v tomto prípade úlohu nesplnil a v konečnom dôsledku ani nenaliehal na vymáhanie zmluvnej pokuty. Je to ten istý hlavný kontrolór, ktorý nedávno prijal od krajských poslancov 30-percentnú ročnú odmenu za perfektne vykonanú prácu v roku 2023. 

Kraj sa nakoniec rozhodol pre zmierlivejšiu cestu a 800-tisícový záväzok nesplnený v päťročnej zmluve preniesol do novej, ktorá bude trvať necelé dva roky. V novej zmluve je výška očakávanej investície stanovená na 1,2 milióna eur. Nenájdete v nej však čierne na bielom, že je to suma určená výhradne na rekonštrukciu trenčianskej stanice. Verme však, že ju uzavreli džentlmeni. Ako sa však na to budú pozerať v Dubnici nad Váhom či Myjave, kde na obnovu staníc pravdepodobne už nezostane ani jedno euro…


Ďalšie články