Autobusová stanica nateraz nie je prioritou? 

Diskutovaná stanica v Trenčíne. Foto:autor Diskutovaná stanica v Trenčíne. Foto: autor

Dlhodobý problém Trenčína je plne v rukách primátora mesta. Od roku 2013 rokuje s vlastníkom autobusovej stanice o jej podobe, ale napriek rôznym vizualizáciám sa vec nateraz nerieši, aspoň nie tam, kde sa prijímajú rozhodnutia. Celé Slovensko vie, v akom žalostnom stave je trenčianska stanica. 

Pre korektnosť treba uviesť, že mesto sa v súčasnosti súdi o vrátenie viac ako 13 000 m2 pozemkov pod autobusovou stanicou, ktoré ešte v roku 2011 predalo za účelom výstavby novej stanice, respektíve autobusového Terminálu.

Investor stanicu nepostavil, čím porušil zmluvu. To je dôvod na vrátenie pozemkov a prebiehajúce súdne konanie. Mimochodom, majiteľom stanice je tá istá osoba, ktorá je majiteľom SAD Trenčín, a. s., teda aj takzvaných modrých autobusov.   

Materiál o stanici spolu so zmluvou mali poslanci zastupiteľstva prerokovať ešte v januári 2024. Vtedy ho primátor mesta Richard Rybníček stiahol z rokovania na poslednú chvíľu s tým, že ho treba ešte prerokovať na stavebnej komisii, ale aj medzi poslancami. 

Stavebná komisia s verejnou prezentáciou sa konala 13. februára. Investor má postaviť „jednoduchú“ stanicu pozostávajúcu z prístreškov. Celá má byť na ploche iba cca 3 700 m2. K tomu je treba prirátať ešte cestu, ale viac ako polovicu z predaného pozemku, teda približne 7 000 m2 si má ponechať pre svoje potreby. Dnes prezentuje, že to bude na verejné využívanie – parkovanie modrých autobusov. O červené už prišiel, keď nevyhral verejné obstarávanie. Čo potom, keď príde aj o modré?  

Ťažko odhadnúť, o čom treba ešte rokovať, ale na zastupiteľstvo sa stanica nedostala ani na konci februára. Podľa mňa nemáme dobré riešenie. Ak by sme sa nechceli už súdiť, tak ako poslanec navrhujem, aby pozemok nezastavaný stanicou bol vrátený mestu. Pokladám to za korektnejšie riešenie pre Trenčín. Bolo by to také zaužívané – ovca celá a vlk sýty.

Ak primátor doteraz nepredložil materiál o stanici na rokovanie zastupiteľstva, môže to mať iba dva dôvody. Buď je návrh zlý a medzi poslancami hľadá podporu, alebo je návrh zlý a stále hľadá medzi poslancami podporu.  

Javí sa to ako to isté, ale namieste je otázka: autobusová stanica nateraz nie je prioritou? Odpoveď je podľa mňa jednoduchá. Autobusová stanica je prioritou, ale návrh je zlý a primátor hľadá medzi poslancami podporu.  

Rubrika Hyde park slúži ako priestor pre publikovanie názorov, postojov a tém osobností z rôznych oblastí života a diania v spoločnosti. Texty nevyjadrujú názor redakcie. 


Ďalšie články