Video: Ako malý zostrojil ďalekohľad, neskôr zasvätil život včelám. Spoznajte Štefana Hagaru

vystava Štefan Hagara titulna Výnimočná výstava včelára Štefana Hagaru približuje včelárenie našich predkov. Foto: Stanislav Vavro

PRIEVIDZA – Téma včelárstva ovládla v tomto období Hornonitrianske múzeum. Tamojšia aktuálna výstava je venovaná chovateľovi a propagátorovi včiel Štefanovi Hagarovi.

Výstava vykresľuje osobnosť priekopníka slovenského včelárstva, muzeálie, výtvarné diela aj písomné dokumenty približujú jeho produktívne pôsobenie.

„Štefan Hagara (2. september 1899 až 11. december 1972) pochádzal zo Žabokriek nad Nitrou, a aj keď svoj aktívny život prežil inde, na starobu sa sem vrátil,“ uviedla počas výstavy kurátorka zbierok histórie a výtvarného umenia z Hornonitrianskeho múzea Jaroslava Kupčoková.

https://youtu.be/zovt3Qc_hqY
Videoreportáž: Výnimočná výstava včelára Štefana Hagaru Zdroj: Stanislav Vavro

Hagara sa od mladosti venoval prírode, jej zveľaďovaniu a ochrane – individuálne, a aj ako člen viacerých spolkov. „Vzťah k prírode sa mu pretavil aj do profesie, hlavne včelárskej, no súčasťou jeho práce sa stalo tiež pestovanie okrasných a ovocných, najmä medonosných drevín, v neskoršom období aj zalesňovanie území,“ dodala.

Ovocinárstvo rovnako ako včelárstvo nielen prakticky realizoval, ale aj propagoval prostredníctvom agitovania a zakladania spolkov či usporadúvaním prednášok. Vedomosti z oblasti včelárstva si rozširoval aj z odborných časopisov, do ktorých tiež prispieval článkami a ilustráciami.

„Snaha pomôcť ostatným včelárom vzdelávať sa ho viedla k iniciatíve založiť centrálny včelín, vzorový pre všetkých včelárov na Slovensku,“ vyjadrila sa Kupčoková.

Podľa nej najprv založil včelársku pozorovaciu stanicu v Žabokrekoch nad Nitrou a už o pár rokov uviedol do života svoj nápad, keď sa podieľal na zrode včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci.

Prístup k včeláreniu sa premietal aj v jeho všestrannej tvorivosti – výtvarnej aj technickej. „Už v detstve sa prejavilo jeho technické nadanie, keď si zhotovil ďalekohľad. Ďalšie produkty už súviseli so včelárstvom, lisom na vosk, a tiež mikroskopom vlastnej výroby, za ktorý získal 1. cenu ministerstva poľnohospodárstva,“ prízvukovala autorka výstavy.

Zdanlivým protipólom konštrukčných realizácií je Hagarov vzťah k umeniu. Popri ochrane prírody sa aktivizoval aj snahou o zachovanie pamiatok, zbieral artefakty ľudovej produkcie z oblasti včelárstva a sám bol výtvarne činný.

„Kresby, neraz publikované tlačou, olejomaľby desaťročia dekorujúce čelné včelárske ustanovizne, drevorezby dotvárajúce budovy paseky aj poetické fotografie majú spoločného menovateľa a tým je motív včiel,“ uviedla Kupčoková.

Diela, predstavujúce Štefana Hagaru ako ľudového umelca, dominujú výstave v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi, na ktorú veľkorozmerné obrazy zapožičal Slovenský zväz včelárov, tlačoviny a fotografie poskytli súkromní zberatelia.

„Prezentované trojrozmerné objekty ilustrujúce Hagarovu pracovnú činnosť pochádzajú zo zbierok Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene a Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi,“ uzavrela Jaroslava Kupčoková. Výstavu si môžete pozrieť do 5. 4. 2024 v čase otváracích hodín múzea.Ďalšie články