Veľký úspech. Dvaja trenčianski lekári sa dostali medzi najlepšie osobnosti medicíny

surgery-1807541_1280 Dvaja trenčianski lekári sa ocitli v rebríčku časopisu Forbes. Ilustračné foto: Pixabay

SLOVENSKO – Časopis Forbes zverejnil rebríček 75 najlepších osobností medicíny za rok 2024. Medzi nimi sa ocitli dvaja lekári z Trenčianskeho kraja. Zámerom rebríčka bolo predstaviť medicínske osobnosti, ktoré patria medzi tie najrešpektovanejšie.

„V spolupráci s lekárskymi odbornými organizáciami a ďalšími medicínskymi autoritami sme sa snažili vyzdvihnúť odborníkov naprieč všetkými odbormi. Tých, ktorí prinášajú inovatívne metódy, vykonávajú zložité operačné výkony, alebo odvádzajú skvelú prácu v ambulanciách,“ uviedol Forbes na svojej stránke.

Na výbere osobností spolupracovali so 150 lekármi a lekárkami, ktorí odporúčali osobnosti na základe svojich vedomostí. Rebríček hodnotil až 37 lekárskych odborov.

„Ako uviedol jeden z prednostov kliník, ktorý sa na výbere podieľal, pri svojich nomináciách zohľadňoval vynikajúcu klinickú reputáciu v komunite lekárov aj pacientov. Tiež skutočnosť, že daný lekár alebo lekárka sú odborne uznávanou klinickou aj vedeckou osobnosťou presahujúcou hranice Slovenska. A dôraz kládol aj na ich osobnostnú integritu,“ ozrejmil Forbes spôsob výberu.

Zástupcovia Trenčianskeho kraja

Medzi nominantmi sa ocitli dve známe mená z nášho regiónu:

Jozef Hašto – psychiatria – od roku 2013 vykonáva súkromnú psychoterapeutickú a supervíznu prax, zároveň prednáša na vysokých školách a pôsobí ako školiteľ v oblasti psychoterapie. Je autorom viacerých odborných publikácií a desiatok odborných štúdií.

Umiestnenie v rebríčku Forbes nie je jeho prvá cena. V roku 2009 získal cenu Biela vrana, Česká psychiatrická spoločnosť mu v roku 2011 udelila čestné členstvo. „V minulosti pôsobil v Krajskej psychiatrickej liečebni v Pezinku, bol tiež primárom psychiatrického oddelenia a prednostom Psychiatrickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín,“ osvetlil Forbes.

Vilma Voglová – endokrinológia – po úspešnom ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave pôsobila na internom oddelení NsP v Trenčíne. Od roku 1991 má svoju vlastnú endokrinologickú ambulanciu v Trenčíne.

„Od roku 1998 zastáva funkciu krajskej odborníčky v odbore endokrinológia, šestnásť rokov pracovala ako členka výboru Slovenskej endokrinologickej spoločnosti. Venovala sa hlavne problematike hyperprolaktinémie a prolaktinómov s viacerými prednáškami na danú tému na odborných podujatiach,“ uviedol Forbes.


Ďalšie články