Práca s mládežou nie je jednoduchá, ale baví nás, hovoria ocenení učitelia

TSK učitelia Trenčiansky samosprávny kraj ocenil desať pedagógov stredných škôl. Foto: TSK

TRENČÍN – Trenčiansky samosprávny kraj ocenil desať pedagógov stredných škôl, ktorí pomohli posúvať svoje inštitúcie vpred.

„Práca s dnešnou mládežou nie je jednoduchá, no stále nás baví,“ hovoria učitelia, ktorých prácu kraj ocenil pri príležitosti Dňa učiteľov. Osem pedagógov a dve riaditeľky zo župných stredných škôl patria k tým, ktorí sa venujú nielen vzdelávaniu, ale i rôznorodým školským aj mimoškolským projektom.

Okrem toho, že žiakov pripravujú na súťaže a olympiády, pomáhajú školám pri digitálnej transformácii vzdelávania, pri získavaní grantov či certifikátov ako sú Zelená škola, Modrá škola, INO škola, Ambasádorská škola EÚ parlamentu a mnohé ďalšie. 

„Dnešná generácia je náročná, mení sa životný štýl, situácia v rodinách, záľuby a technológie tiež robia veľa. Človek si musí premyslieť každú hodinu a hľadať možnosti a metódy vyučovania, ktoré by žiakov zaujali,“ priznala ocenená Eva Kadlečíková.

Ocenenia desiatich pedagógov stredných škôl v Trenčianskom samosprávnom kraji . Foto: TSK

Župan prisľúbil, že kraj bude aj naďalej pomáhať učiteľom s materiálovo-technickým zabezpečením škôl. Je hrdý, že sa stredné školstvo v kraji hýbe míľovými krokmi vpred. 

„Vašou každodennou prácou ovplyvňujete veľmi veľa životov a nemáte to vôbec jednoduché. Z každého žiaka viete vytesať kus dobrého človeka a musíte mať ku každému individuálny prístup, aby ste urobili to, čo od vás očakáva spoločnosť –  vytesali človeka, ktorý bude prínosom pre túto spoločnosť,“ povedal župan Jaroslav Baška.

Slávnostné oceňovanie pedagógov stredných škôl. Foto: TSK

Vynikajúcimi pedagógmi Trenčianskeho kraja 2024 sú:

  • Mgr. Katarína Piačková, riaditeľka Strednej odbornej školy v Novákoch
  • PhDr. Eva Červeňanová, PhD., riaditeľka Strednej zdravotníckej školy Celestíny Šimurkovej v Trenčíne
  • Ing. Jozef Hince, Stredná odborná škola v Prievidzi
  • RNDr. Eva Kadlečíková, Obchodná akadémia v Prievidzi
  • Ing. Dagmar Šargavá, Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne
  • RNDr. Dagmar Balalová, Gymnázium v Púchove
  • Ing. Gabriela Perejdová, Stredná priemyselná škola v Starej Turej
  • Mgr. Branko Rurák, Gymnázium Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou
  • RNDr. Katarína Paliesková, Spojená škola v Púchove
  • Ing. Daniela Špániková, Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom
Ocenení pedagógovia stredných škôl v Trenčianskom samosprávnom kraji. Foto: TSK

(Zdroj: TSK)


Ďalšie články