Foto: Nekonečný príbeh? Rekonštrukcia panelovej cesty pri Trenčíne sa môže opäť predĺžiť

Nekonečný príbeh? Rekonštrukcia panelovej cesty pri Trenčíne sa môže opäť predĺžiť Rekonštrukcia uzavretého mosta pri Veľkých Bierovciach. Foto: Radovan Stoklasa/TASR

TRENČÍN – Obyvatelia Trenčína a okolitých obcí už takmer dva roky čelia nepríjemným dopravným problémom. Súvisia s rekonštrukciou panelovej cesty, ktorá sa predlžuje v dôsledku havarijného stavu mostov.

Rekonštrukciu osemkilometrového úseku mali pôvodne dokončiť v decembri 2023. Avšak nečakané problémy s dvoma mostnými objektmi spôsobili značné komplikácie, ktoré finalizáciu stavby opäť oddialili. Ich stavebno-technický stav bol totiž horší, ako sa predpokladalo. 

„Po začatí rekonštrukcie týchto mostných objektov bola odkrytá nosná konštrukcia a jej výstuže, ktoré sa ukázali ako nevyhovujúce. Preto sa museli vykonať skúšky únosnosti a urobiť statické prepočty, ktoré ukázali, že mostné objekty treba úplne odstrániť a nahradiť novými,” povedala pre Trenčiansky Štandard Jana Lukáčová, hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC). 

Dôsledky dopravnej záťaže

Každé predlžovanie prác ale vyvoláva zvýšenú dopravnú záťaž na obchádzkové trasy. Ide o cesty, ktoré sú v správe majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

Predovšetkým o frekventovanú cestu II/507 cez Trenčín (najmä v úseku od diaľničného privádzača okolo obchodného centra Laugaricio po Trenčiansku Turnú a následne cez Trenčianske Stankovce na Beckov), cestu II/574, ktorá zachytáva dopravu od Žiliny na Prievidzu, a cestu III/1885 cez obce Trenčianska Turná a Mníchova Lehota, kde je enormný nárast dopravného zaťaženia. 

„Uvedené obchádzkové trasy sú zaťažované najmä nákladnou tranzitnou dopravou, ktorá má negatívny vplyv na bezpečnosť obyvateľov uvedených lokalít a na zhoršujúci sa celkový stavebno-technický stav jednotlivých úsekov,” potvrdila hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.

Aj odstránenie spomaľovacích prahov v uplynulom roku na okruhu F1 v Trenčianskej Turnej zvýšilo riziko nehôd a znížilo bezpečnosť pre chodcov. 

„Momentálne sa realizuje kruhový objazd pri našej obci. Je tu zvýšený výskyt aut. Máme už kladné stanoviská od dotknutých orgánov a ideme požiadať o dopravné určenie na spomaľovače na ceste III/1885. Súhlas bol vydaný na spomaľovače pri základnej škole a pri kostole. Od apríla by mali byt osadené,” uviedol pre redakciu Peter Mikula, starosta obce Trenčianska Turná.

Náročná spolupráca, odmietnuté požiadavky

TSK priamu kompetenciu zasahovať do priebehu prác nemá. So SSC však spolupracuje už od projektovej prípravy. Župa pripravovala projektovú dokumentáciu a zabezpečila aj vybavenie stavebného povolenia na problematickú križovatku Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce. 

„Ďalej spolupráca prebiehala aj pri definovaní obchádzkových trás počas úplnej uzávierky cesty I/9. Požiadavky župy, ako vlastníka dotknutých komunikácií, ako aj požiadavky starostov obcí boli zo strany zástupcu investora akceptované veľmi neochotne, a to aj napriek ich minimálnemu finančnému dopadu na celkový rozpočet investora. Každú požadovanú úpravu alebo zmenu v projekte vedenie SSC odmietalo, napriek našej snahe o zvýšenie bezpečnosti aj pre nemotorových účastníkov cestnej premávky,” povedala hovorkyňa TSK.

Predpokladaný termín ukončenia prác je podľa hovorkyne SSC zatiaľ stanovený na koniec roka 2024. Informácie týkajúce sa ďalšieho predlžovania prác župa zatiaľ nemá. 

„Po skúsenostiach s doterajším priebehom stavebných prác však vidíme reálnejšie termín ich ukončenia (vrátane vybudovania nových mostných objektov cez Váh a Vážsky kanál) až v priebehu roku 2025,” doplnila Lenka Kukučková.

Uzavretý most 201 na panelovej ceste I/9 pri Veľkých Bierovciach. Foto: Trenčiansky Štandard
Stavebno-technický stav mosta bol horší, ako sa predpokladalo. Foto: Trenčiansky Štandard
Predpokladaný termín ukončenia prác je zatiaľ stanovený na koniec roka 2024. Foto: Trenčiansky Štandard
Trenčiansky župa vidí reálnejší termín ukončenia prác až počas roka 2025. Foto: Trenčiansky Štandard

Ďalšie články